Publikacje z lat 1995-1999

 

1999

 • Śmierzchalski R., Weintrit A., Domeny obiektów nawigacyjnych jako pomoc w planowaniu trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej na morzu, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
 • Weintrit A., Planowanie drogi statku w systemie map elektronicznych Navi Sailor 2400 S firmy Transas Marine, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji - Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce, Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, Polska, 1999
 • Weintrit A., Koncepcja powołania Polskiego Towarzystwa Nawigacyjnego (Polskiego Instytutu Nawigacji) na wzór The Royal Institute of Navigation, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
 • Weintrit A., Podział i klasyfikacja systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
 • Weintrit A., Prace Podkomitetu STW Międzynarodowej Organizacji Morskiej nad modelowym programem kursu obsługi i wykorzystania systemów ECDIS, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999
 • Weintrit A., Dziula P., Konieczność szkolenia oficerów nawigatorów w obsłudze i wykorzystaniu systemów map elektronicznych, III Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, ekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 1999

1997

 • Weintrit A., Mapy elektroniczne w świetle konwencji SOLAS i STCW, II Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gdynia, Polska, 1997
 • Weintrit A., Piątkowski B., Raport o stanie wiedzy na temat systemów map elektronicznych. Oczekiwania i obawy użytkowników, II Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny WSM w Gdyni, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gdynia, Polska, 1997

1996

 • Banachowicz A., Holec M., Weintrit A., Synergistic Approach to The Integrity of Navigational Systems, 3rd Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 1996

1995

 • Korcz K., Weintrit A., Koncepcja integracji systemów ECDIS, GPS (GNSS) oraz GMDSS - system C3I (Command, Control, Communication and Information System), Sympozjum: 100 Lat Radiokomunikacji Morskiej, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Katedra Radioelektroniki Morskiej, Gdynia, Polska, 1995
 • Rymarz Wł., Weintrit A., System rozgraniczenia ruchu Off Finisterre, I Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gdynia, Polska, 1995
 • Weintrit A., Proces standaryzacji nawigacyjnych systemów informacyjnych ECDIS, I Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Wydział Nawigacyjny, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gdynia, Polska, 1995
 • Weintrit A., Ogólnoświatowa baza danych dla potrzeb systemu ECDIS, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Szczecin, Polska, 1995
 • Weintrit A., Command, Control, Communication and Information (C3I) Systems in Maritime Shipping. Navigation Techniques of the 21st Century, Konferencja Naukowa, Inżynieria Systemów Transportowych, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, 1995
 • Weintrit A., Why Should We Prefer ECDIS To ECS?, NAV'95, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN): Mapping And The Display of Navigation Information, London, UK, 1995

1994

 • Weintrit A., An Approach To Future Navigational Information Systems. Users' Expectations And Fears, NAV'94, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN) Transport 2000 Navigation, Command And Information Systems For The 21st Century, London, UK, 1994

1993

 • Weintrit A., RADAR, ARPA, ECDIS, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
 • Weintrit A., ECDIS Object Data Model, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
 • Weintrit A., Kierunki rozwoju terminologii nawigacji morskiej w dobie rewolucji informacyjno technologicznej, V Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji Morskiej WSM, Szczecin, Polska, 1993
 • Weintrit A., DX90 Digital Data Exchange Standard For GIS & ECDIS Purposes, III Konferencja Naukowo Techniczna, Systemy Informacji Przestrzennej, Organizator: Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, 1993
 • Weintrit A., Accuracy Standards for Navigation and ECDIS, NAV'93, he Inter-national Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN) Practical Navigation The Application of Advanced Systems, London, UK, 1993

1992

 • Weintrit A., Dynamizacja treści elektronicznej mapy nawigacyjnej, VIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1992
 • Weintrit A., Morski system nawigacyjny MNS 2000G firmy Racal Decca, VIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1992

1990

 • Weintrit A., Niektóre aspekty planowania trajektorii statku w oparciu o elektroniczną mapę nawigacyjną, VII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 1990
 • Weintrit A., Items of Electronic Chart Navigation System and Evolutional Trees of That New Technology, 5th International Congress on Marine Technology, Organizator: Hellenic Institute of Marine Technology, Athens, Greece, 1990

1989

 • Jurdziński M., Weintrit A., Elektroniczna mapa nawigacyjna w służbie VTS, Sympozjum Nawigacyjne pt. Systemy meldunkowe i nadzoru ruchu statków (Ships Reporting Systems and Vessel Traffic Services), Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, Polska, 1989

1988

 • Weintrit A., Propozycja nowych standardów dokładności dla potrzeb nawigacji morskiej. Próba rewizji rezolucji IMO, III Sympozjum Inżynierii Ruchu Morskiego, Organizator: Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 1988

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
02.12.2021