Publikacje z lat 2000-2009

 

2009

 • Banachowicz A., Niewiak A., Dokładność określania CPA, TCPA oraz bezpiecznego kąta drogi statku własnego w systemach antykolizyjnych, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Bobkiewicz P., Equalization of the measurements of the altitude, the azimuth and the time from observation of passages of celestial bodies, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 547-55, 2009
 • Brzóska S, Development of integrated bridge systems on polar research vessels, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Brzóska S, Advantages of preservation of obligatory voice communication on the VHF radio channel 16, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 313-316, 2009
 • Felski A., Weintrit A., Situation and Condition of Navigation in Poland, European Journal of Navigation, Vol. 7, No. 3, 33-39, 2009
 • Filipkowski D., Badania laboratoryjne i eksperymentalne poszczególnych elementów zintegrowanego mostka nawigacyjnego IBS w żegludze rzeczno-morskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 5-13, 2009
 • Filipowicz Wł., On navigational situation evaluation under ambiguity and partial evidence, Annual of Navigation, nr 15, 25-33, 2009
 • Filipowicz Wł., Struktury przekonań i ich zastosowanie w nawigacji, Metody Informatyki Stosowanej, Vol. 3, 53-82, 2009
 • Filipowicz Wł., Normalization of belief structures, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 73-81, 2009
 • Filipowicz Wł., An application of mathematical theory of evidence in navigation, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 523-531, 2009
 • Filipowicz Wł., Zastosowanie teorii ewidencji w nawigacji, monografia Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, redakcja: A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N. T. Nguyen, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 599-614, 2009
 • Filipowicz Wł., Mathematical Theory of Evidence in Maritime Traffic Engineering, Maritime Transport IV, Rodriguez-Martos Dauer (ed), Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, 593-67, 2009
 • Januszewski J., Visibility and geometry of GLONASS constellation, Artificial Satellites, vol. 44, no 2, 53–65, 2009
 • Januszewski J., GPS w Internecie. Wiarygodność informacji dostępnej w sieci o systemie GPS, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 2, 6-69, 2009
 • Januszewski J., Time and Satellite Navigation Systems, Proceedings of XIII International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Maritime University of Szczecin, 92-98, 2009
 • Januszewski J., Charakterystyka sygnałów satelitarnych i radionawigacyjnych dziś oraz w przyszłości, Technika Transportu Szynowego, nr 1–2, 66–69 i 81, 2009
 • Januszewski J., Naziemne i satelitarne systemy radionawigacyjne, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 11–15, 2009
 • Januszewski J., Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na bezpieczeństwo transportu, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Januszewski J., Satellite navigation systems integrity today and in the future, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 123–132, 2009
 • Januszewski J., Depesza nawigacyjna systemów satelitarnych obecnie i w przyszłości, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 10, 1938–1943, 2009
 • Januszewski J., Satellite and terrestrial radionavigation systems on european inland waterways, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 373–382, 2009
 • Januszewski J., Systemy satelitarne dzisiaj i w przyszłości, konferencja Euro–Trans 2009, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa, 2009
 • Januszewski J., Czas i jego skale w nawigacyjnych systemach satelitarnych, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 12, 215–221, 2009
 • Joszczuk-Januszewska J., The grid computing techniques supporting green computing, Proceedings of the 7th Conference “Computer Methods and Systems” CMS 2009, Kraków, 187-192, 2009
 • Joszczuk-Januszewska J., Technologia przetwarzania siatkowego jako innowacyjne rozwiązanie dla logistyki, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Joszczuk-Januszewska J., Impact of grid computing technology on intelligent transport systems, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 133-14, 2009
 • Jurdziński M., Unikanie niebezpiecznych sytuacji w złych warunkach pogodowych w ruchu statku na fali nadążającej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 24-3, 2009
 • Jurdziński M., Pastusiak T., E–nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego”, Koszalin, 2009
 • Jurdziński M., Pastusiak T., E-nawigacja jako proces modelowania bezpieczeństwa nawigacji, Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, redakcja: Stanisław Piocha, Tomasz Hesse, Środkowopomorska Rada NOT, Koszalin, 85-93, 2009
 • Jurdziński M., Guze S., Kamiński P., Time differences in operation stages on ferry “Stena Baltica” during passage the open water areas, Proceedings of 3rd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2009, Gdańsk-Sopot, Vol. 1, 171-178, 2009
 • Jurdziński M., Kołowrocki K., Kamiński P., Soszyńska-Budny J., Analiza oraz ocena bezpieczeństwa i ryzyka promu Stena Baltica w zmiennych warunkach eksploatacji, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 31-47, 2009
 • Kopacz P., Odchylenie standardowe, Matematyka, nr 6, 351-361, 2009
 • Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Development of the marine transport safety, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Lisowski J., Szklarski A., Prawdopodobieństwo wykrycia małego obiektu pływającego z biernym reflektorem radarowym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 62, 19-198, 2009
 • Lisowski J., Szklarski A., Radiolokacyjny model fluktuacyjny dla małych jednostek pływających, XIII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm, Wisła, 2009
 • Łącki M., Speciation of population in neuroevolutionary ship handling, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 541-545, 2009
 • Łącki M., Ewolucyjne sieci NEAT w sterowaniu statkiem, monografia Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, redakcja: A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N. T. Nguyen, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 535-544, 2009
 • Neumann T., Problemy wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Pastusiak T., Modelowanie ruchu statku podczas wchodzenia w główki falochronu portowego przy występowaniu silnego prądu poprzecznego, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Patraiko D., Wake P., Weintrit A., e-Navigation and the human element, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 29-34, 2009
 • Plata S., Wawruch R., CRM-203 Type FMCW radar, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 643-647, 2009
 • Plata S., Wawruch R., CRM-203 type frequency modulated continuous wave (FM CW) Radar, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 27-21, 2009
 • Rutkowski G., Królikowski A., Analiza istniejących na świecie systemów nawigacyjnych jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 35-46, 2009
 • Rutkowski G., Królikowski A., Simplified method for estimating maximum ship’s draught when navigating in shallow water on the south of Stolpe bank in the aspect of the vessels with maximum dimensions and draught, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 483-492, 2009
 • Rutkowski G., Królikowski A., Określenie ograniczeń bezpieczeństwa żeglugi w oparciu o badania eksperymentalne, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, 47-55, 2009
 • Rutkowski G., Królikowski A., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metody uproszczone, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, nr 4, 35-5, 2009
 • Stupak T., Wawruch R., Data transmission, integration and presentation in Vessel Traffic Management System (VTMS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 267-276, 2009
 • Stupak T., Modernizacja systemu SART, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 3-32, 2009
 • Stupak T., Wawruch R., Badanie wpływu urządzeń AIS klasy B na sieć AIS, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 94-11, 2009
 • Stupak T., Wawruch R., Badanie właściwości detekcyjnych radaru pracującego na fali ciągłej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 86-93, 2009
 • Stupak T., Król A., Badanie statku na kotwicy za pomocą systemu AIS, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Stupak T., Wawruch R., The influence of AIS class B on AIS net investigation, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multicriteria optimisation in weather routing, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 423-43, 2009
 • Szłapczyńska J., Global multicriteria optimization in weather routing, Elektronika – Konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11, 27-3, 2009
 • Szłapczyńska J., Wielokryterialna algorytmy ewolucyjne w planowaniu drogi morskiej, Prace Wydziału Nawigacyjnego AM Gdynia, nr 23, 12-117, 2009
 • Śniegocki H., VHF portable radio as a tool for preventing collisions at sea, Proceedings of 13th International Congress IMAM, Istambul, vol. III, 6, 2009
 • Śniegocki H., Radiotelefon VHF jako narzędzie do zapobiegania kolizjom na morzu, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Śniegocki H., Technicznne możliwości wspomagania oficera wachtowego w podejmowaniu decyzji antykolizyjnej, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 27-29, 2009
 • Wawruch R., Comparative assessment of the satellite and shore based ships monitoring systems, Annual of Navigation, nr 15, 19-116, 2009
 • Wawruch R., Stupak T., Detection Possibilities of Pulse and FMCW Radars – Comparative Analysis, Proceedings of International radar Symposium „IRS 2009”, German Institute of Navigation (DGON), Technical University of Hamburg, Hamburg, 131-134, 2009
 • Wawruch R., Possibility of assessment of ship’s radar detection parameters using AIS data, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Wawruch R., Stupak T., AIS transponders for search and rescue and on aids to navigation – operational assessment, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 291-33, 2009
 • Wawruch R., Europejskie regionalne centrum danych LRIT – zasady ustanowienia i nierozwiązane kwestie, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Wawruch R., Usługi informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych Unii Europejskiej i celowość ich wprowadzenia w Polsce, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Wawruch R., Światowy system identyfikacji i śledzenia statków, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 16-23, 2009
 • Weintrit A., Bodak P., Transas Admiralty Data Service (TADS), Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009
 • Weintrit A., Electronic Navigational Charts for Sea-River and Inland Navigation, 22nd World Canals Conference WCC 2009, Novi Sad, Vojvodina, Serbia, 2009
 • Weintrit A., Six in one or one in six variants. electronic navigational charts for open sea, coastal, off-shore, harbour, sea-river and inland navigation, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 393-44, 2009
 • Weintrit A., Electronic charts for Vessel Traffic Services purposes, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 35-312, 2009
 • Weintrit A., Podział i klasyfikacja morskich pomocy nawigacyjnych, Logistyka, nr 3, CD-ROM, 2009
 • Weintrit A., Dziula P., Wykorzystanie standardów techniczno-eksploatacyjnych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm na potrzeby transportu lądowego, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 1, 36-4, 2009
 • Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Działania zmierzające do zmiany STCW i jej kodeksów A i B w celu ustanowienia międzynarodowych wymagań kwalifikacyjnych dla oficerów elektryków okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 62, 245-259, 2009
 • Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Novelties in the development of the qualification standards for electro-technical officers under STCW convention requirements, monografia Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, redakcja: Adam Weintrit, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Boca Raton – London - New York - Leiden, 761-77, 2009
 • Zuzelska M., Classification of European inland waterways, Logistyka, nr 6, CD-ROM, 2009

2008

 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Correlation Function of GPS/DGPS Position Coordinate Measurements, 15th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. Russia, St. Petersburg 26-28 May, 2008
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Szewczuk T., Wolski A., Parallel operations of GPS receiver, Reports on Geodesy, 2008
 • Banachowicz A., Bober R., Grodzicki P., Kozłowski Z., Wolski A., Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika, XII Konferencja Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych „Kraków – GEO2008” – „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”, Kraków 19-20 września, 2008
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Correlation functions of GPS/DGPS position coordinate measurements, Reports on Geodesy, 2008
 • Banachowicz A., Wołejsza P., Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie antykolizyjnym, XII Konferencja Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych „Kraków – GEO2008” – „Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji”, Kraków 19-20 września, 2008
 • Banachowicz A., Bober R., Grodzicki P., Kozłowski Z., Wolski A., Badania dostępności systemu DGPS na Dolnej Odrze, Czasopismo Techniczne, nr 2-Ś/2008, 3-8, 2008
 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Parallel operations of GPS receivers, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 13-18 April, 2008
 • Banachowicz A., Wołejsza P., Calculation Accuracy of Safe Course Made Good in an Anticollision System, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 89-94, 2008
 • Banachowicz A., Osłona nawigacyjna transportu morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 17, 2008
 • Banachowicz A., Wołejsza P., Ocena dokładności obliczania parametrów spotkania CPA i TCPA w multiagentowym systemie antykolizyjnym, Czasopismo Techniczne, nr 2-Ś/2008, 9-14, 2008
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Correlation functions of GPS/DGPS position coordinate measurements, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, 13-18 April, 2008
 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4, 15-24, 2008
 • Banachowicz A., Bober R., Szewczuk T., Wolski A., Badanie wpływu geometrii systemu na dokładność określania pozycji za pomocą odbiornika GPS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, nr 4, 2008
 • Banachowicz A., Wołejsza P., Ocena dokładności obliczonego bezpiecznego kąta drogi w systemie antykolizyjnym, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “EXPLO-SHIP 2008” Kołobrzeg-Bornholm (Dania),, 2008
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Integration of the Short-Range Hyperbolic System JEMIOLUSZKA and DGPS, Journal of KONBiN, no 1(4)/2008, 2008
 • Banachowicz A., Osłona nawigacyjna transportu morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
 • Bobkiewicz P., Teoretyczne aspekty zastosowania monolitycznego analizatora obrazu do obserwacji gwiazd w wyznaczeniach astronomicznych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 5-16, 2008
 • Bobkiewicz P., Identyfikacja ciał niebieskich na podstawie odległości kątowych z analizatora obrazu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 5-15, 2008
 • Brzóska S, Consequences for the safety of navigation of the mistakes in the VHF communication, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
 • Chrzczonowicz L., Weintrit A., Podstawowa terminologia oraz uwarunkowania związane z systemami Inland ECDIS (I-ECDIS) w żegludze morsko-rzecznej, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
 • Czarny W., Wawruch R., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna i metody pracy, Przegląd Hydrograficzny, nr 4, 129-14, 2008
 • Czarny W., Wawruch R., Międzynarodowa Organizacja Morska – zadania, struktura organizacyjna, metody pracy, osiągnięcia i aktualne zadania, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 16-34, 2008
 • Dziula P., Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., Modelownie bezpieczeństwa morskich systemów i procesów transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 17-26, 2008
 • Filipowicz Wł., Mathematical Theory of Evidence and Navigational Situation Evaluation, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 81-92, 2008
 • Filipowicz Wł., Mathematical Theory of Evidence in Maritime Traffic Engineering, Journal of KONES Powertrain and Transport, nr 3, vol.15, 129-138, 2008
 • Filipowicz Wł., Neumann T., Problem wykrycia i problem pokrycia, Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie, nr 14 (86), 1-14, 2008
 • Filipowicz Wł., Evaluation of Navigational Situation within Confined Area, Proceedings of the International Symposium Information on Ships ISIS 2008, Hamburg, September 18-19, 2008
 • Filipowicz Wł., On Navigational Situation Evaluation under Ambiguity and Partial Evidence, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
 • Filipowicz Wł., Neumann T., Maritime Object Detection Problem – Fuzzy Approach, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 2008
 • Januszewski J., Compatibility and Interoperability of Satellite Navigation Systems, Today and in the Future, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 15-114, 2008
 • Januszewski J., The comparative analysis of satellite navigation systems receivers and theirs performance parameters, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 115-122, 2008
 • Januszewski J., Satellite and Radionavigation systems signals chracteristics, today and in the future, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 125-133, 2008
 • Januszewski J., Problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych, ich kompatybilność i międzyoperacyjność, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 27-36, 2008
 • Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 8, 64-75, 2008
 • Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne, stan dzisiejszy i perspektywy, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 54-68, 2008
 • Januszewski J., Charakterystyka sygnałów nawigacyjnych systemów satelitarnych dziś oraz w przyszłości, Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 7, 871-877, 2008
 • Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych Europy, Drogi lądowe, powietrzne i wodne, nr 9, 87-99, 2008
 • Januszewski J., Król A., Comparison of Availability and Accuracy of Eurofix and DGPS, European Navigation Conference ENC-GNSS, Toulouse, 2008, 2008
 • Januszewski J., The Reliability of teh Accesible Information in the Internet about the GPS system, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 23-28, 2008
 • Jędrzejowicz P., Skakovski A., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 45-52, 2008
 • Joszczuk-Januszewska J., Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania, Możliwości bazy danych Oracle 11g w przetwarzaniu siatkowym, monografia Bazy danych. Rozwój metod i technologii, redakcja: S. Kozielski, B. Małysiak, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 93-1, 2008
 • Joszczuk-Januszewska J., Implementation of grid computing technology in the enterprise, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 229-234, 2008
 • Joszczuk-Januszewska J., Rola baz danych w przetwarzaniu siatkowym, V Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2008 Systemy-Aplikacje-Usługi, Sopot, 2008
 • Joszczuk-Januszewska J., Analiza możliwości przetwarzania siatkowego i jego zastosowania w wybranych przedsiębiorstwach, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 37-44, 2008
 • Jurdziński M., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., An approach to ship operation analysis with primary application to “Stena Baltica” ferry operating at Baltic Sea, Proceedings of 2nd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2008, Gdańsk-Sopot, Vol. 2, 197-24, 2008
 • Kabziński P., Weintrit A., Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich, Przegląd Hydrograficzny, nr 4, 86-12, 2008
 • Kabziński P., ECDIS tidal database of transas marine ‘NAVI-SAILOR 2500’ in relation to official data sources and ‘MK-10’ LEICA DGPS receiver, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
 • Kabziński P., ECDIS tidal database of Transas Marine ‘Navi-Sailor 2500’ in relation to official data sources and ‘MK-10’ Leica DGPS receiver, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
 • Kopacz P., Navigation description basing on Riemann – Finsler geometry and topology, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 53-61, 2008
 • Kopacz P., On improper implementation of Formal Safety Assessment in practice, The 9th Annual General Assembly International Association of Maritime Universities, San Francisco, California, USA, October 19-22, 2008
 • Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
 • Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 11, 2008
 • Łącki M., Wspomaganie sterowania statkiem za pomocą ewolucyjnych sieci neuronowych, Zeszyty Naukowe. Akademia Morska w Szczecinie, nr 14 (86), 34-37, 2008
 • Łącki M., Zastosowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem we wspomaganiu procesów podejmowania decyzji podczas manewrowania statkiem, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 62-7, 2008
 • Łącki M., Neuroevolutionary approach towards ship handling, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 197-22, 2008
 • Neumann T., Wykorzystanie mechanizmów fuzji danych w transporcie morskim, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 71-79, 2008
 • Rutkowski G., Safety of shipping – strategy from 2008 to 2012 with reference to global economic depression, International Seafarers Conference, December 16-20, Madrid, 2008
 • Skakovski A., Jędrzejowicz P., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5177/2008, str.82–89, 2008
 • Skakovski A., Jędrzejowicz P., A Cross-Entropy Based Population Learning Algorithm for Discrete-Continuous Scheduling with Continuous Resource Discretisation, Proceedings of the 12th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, KES 2008, Zagreb, Croatia, September 3-5, 2008
 • Stawicki K., Modelowanie manewru ostatniej chwili w sytuacji kolizyjnej na morzu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 8-91, 2008
 • Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 142, 2008
 • Stupak T., Wawruch R., Extension and modernization of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
 • Stupak T., Wawruch R., Extension and modernisation of the Polish Sea Traffic Monitoring System, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 197-24, 2008
 • Stupak T., Królikowski A., Maritime transport safety, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 335 – 34, 2008
 • Stupak T., Wawruch R., Rozbudowa polskiego systemu monitorowania ruchu morskiego, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
 • Stupak T., Analiza parametrów radarowego równania zasięgu, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 92-99, 2008
 • Stupak T., Wawruch R., Utilisation of the databases for marine safety control, Archives of Tranport System Telematics, Vol. 1, Issue 1, 73-76, 2008
 • Szklarski A., Pomiary rzeczywistych wartości skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radarowych na przykładzie reflektora Cyclops1, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 1-113, 2008
 • Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multiobjective Evolutionary Optimization with Constraints in Weather Routing, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 4C, 144-147, 2008
 • Szłapczyńska J., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w pogodowym prowadzeniu statków z napędem hybrydowym, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 114-121, 2008
 • Szłapczyńska J., Wyniki badań charakterystyki prędkościowej modelu statku z napędem hybrydowym, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 19-119, 2008
 • Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Strength Pareto Evolutionary Approach to Weather Routing – Preliminary Results, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Elektronika, nr 165, 221-228, 2008
 • Wawruch R., Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarowych urządzeń statkowych. Część 2 – Wymagania dotyczące układów śledzących, zasad prezentacji informacji z AIS i map elektronicznych oraz wymaganej dokumentacji producenta, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 131-144, 2008
 • Wawruch R., Comparative assessment of the satellite and shore based ships monitoring systems, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
 • Wawruch R., Stupak T., Charakterystyka radaru na falę ciągłą, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 21, 12-13, 2008
 • Wawruch R., European LRIT Data Centre – questions connected with its establishing and organization, Prace Naukowe „Transport”, nr 1/26/2008, 145, 2008
 • Wawruch R., Acuracy of information about ships received from AIS and radar tracking equipment, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
 • Wawruch R., Stupak T., Radar derection and tracking of small yachts at sea, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 283-295, 2008
 • Wawruch R., Global ships monitgoring system – basic requirements and possibility of establishment, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
 • Wawruch R., Accuracy of information about ships received from AIS and radar tracking equipment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 94-98, 2008
 • Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technological development, XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008
 • Wawruch R., Comparative analysis of ARPA tracking accuracy, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 581-584, 2008
 • Wawruch R., European LRIT Data Centre – questions connected with its establishing and organization,, Logistyka, nr 2, CD-ROM, 2008
 • Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and possibility of establishment, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 99-13, 2008
 • Wawruch R., International long-range identification and tracking data exchange, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 335- 342, 2008
 • Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and principle of introduction, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 59-68, 2008
 • Wawruch R., Global ships monitoring system – basic requirements and principle of introduction, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “EXPLO-SHIP 2008” Kołobrzeg-Bornholm (Dania),, 2008
 • Wawruch R., Stupak T., Duda D., Amendments to the STCW Convention and Codes as result of technical development, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 5A, 14-18, 2008
 • Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., The evaluation of government exchange information systems usage possibilities for sailing safety data sending, monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 343- 35, 2008
 • Weintrit A., Electronic Chart Display and Safety System for Inland Navigation (Inland ECDIS), monografia Advances in Transport Systems Telematics, redakcja: Jerzy Mikulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 351-358, 2008
 • Weintrit A., Stawicki K., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Risk of Overreliance on ECDIS, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 75-82, 2008
 • Weintrit A., Kopacz P., False Interpretation of ECDIS Data, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 2008
 • Weintrit A., Nitner H., Mandatory Carriage Requirements for ECDIS, Proceedings of the XVI-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea” Gdynia, Poland October 22-24, 2008
 • Weintrit A., Radar Image Overlay in ECDIS Display versus Electronic Navigational Chart Overlay on Radar Screen, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 22, 122-136, 2008
 • Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists in ECDIS, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 121, 33-313, 2008
 • Weintrit A., Chrzczonowicz L., Podstawowa terminologia oraz uwarunkowania związane z systemami INLAND ECDIS (I-ECDIS) w żegludze morsko-rzecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
 • Weintrit A., Inland Electronic Navigational Charts, monografia Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, redakcja: Elżbieta Szychta, Kazimierz Pulaski Technical University of Radom, Radom, nr 122, 585-59, 2008
 • Weintrit A., Nitner H., Mandatory carriage requirements for ECDIS, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 175A, 2008
 • Weintrit A., Operational Requirements for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS). Procedural and Organizational Considerations, Transport Problems, nr 2, vol. 3, 67-74, 2008
 • Weintrit A., Development of e-Navigation Strategy, monografia Common Seas, Common Shores: The New Maritime Community, redakcja: D. Nincic, G. Benton, California Maritime Academy, San Francisco, California, 332-344, 2008
 • Wyszkowski J., Mindykowski J., Wawruch R., Development of the qualification standards for Electro-Technical Officers (ETO), XI Konferencja Morska “ Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem - MarCon 2008”, Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Gdynia, 2008

2007

 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A., Relative Accuracy of Positions Determined by a DGPS System, Russia, 2007
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Estymacja z więzami współrzędnych pozycji na przykładzie pomiarów z wykorzystaniem dwóch odbiorników GPS/DGPS, Marcon, X Konferencja Morska „Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem”, Organizator: Dowództwo Marynarki Wojennej RP, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2007
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Wolski A., Dokładność pozycji statku elementem bezpieczeństwa nawigacji i ochrony środowiska na Zalewie Szczecińskim, INLAND SHIPPING 2007, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szczecin, Polska, 2007
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Calculation of the ship’s position coordinates and the accuracy assessment in dead reckoning navigation, EGU, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2007
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Integration of the Short-Range Hyperbolic System JEMIOLUSZKA and DGPS, ICINS, The 14th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, St. Petersburg, Russia, 2007
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., Calculating vectors of the ship’s speed and acceleration by means of the GPS/DGPS measurements, EGU, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2007
 • Banachowicz A., Banachowicz G., The Use of Estimation of Position Coordinates with Constraints in Navigation, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., The use of a DGPS system in examining changes in the batymetry of the Piastowski Canal (West Pomerania), EGU, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2007
 • Banachowicz A., Wołejsza P., The Analysis of Possibilities How the Collision Between m/v ‘Gdynia” and m/v ‘Fu Shan Hai’ Could Have Been Avoided, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Banachowicz A., Rola układów współrzędnych i odniesienia w nawigacji, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
 • Banachowicz A., Plany radionawigacji, Transport XXI wieku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Organizator: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu, Stare Jabłonki, Polska, 2007
 • Bobkiewicz P., Estimation of altitude accuracy of punctual celestial bodies measured with help of digital still camera, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Cydejko J., EGNOS status and performance in the context of marine navigation requirements, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Dziula P., Mikulski J., Telematics in crisis management within transport systems, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Filipowicz Wł., Intelligent VTS, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Filipowicz Wł., Data Fusion in Maritime Traffic Engineering, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Filipowicz Wł., Forecast and Assessment of the Navigational Situation Within Restricted Areas, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
 • Januszewski J., Modernization of Satellite Navigation Systems and Theirs New Maritime Applications, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Januszewski J., Messages transfer and data formats in satellite navigation systems, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Januszewski J., Visibility and Geometry of Combined Constellations GPS and Galileo, ION, Institute of Navigation, National Technical Meeting, San Diego, USA, 2007
 • Januszewski J., GLONASS Visibility and Position Accuracy, Today and in the Future, GNSS’2007, European Navigation Conference – Global Navigation Satellite System ENC, Geneve, Austria, 2007
 • Januszewski J., The Various Types of Augmentations to Satellite Navigation Systems, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
 • Joszczuk-Januszewska J., The approach to grid computing in the industries, CMS'07, Computer Methods and Systems, Kraków, Polska, 2007
 • Joszczuk-Januszewska J., Grid computing in the telecommunications industries, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Jurdziński M., Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdańskiej w kontekście budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdańsk - Port Połnocny oraz planów lokalizacji stanowiska obsługi statkow LNG, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state safety analysis in shipping, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
 • Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On ship systems multi-state safety analysis, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On multi-state approach to ship systems safety analysis, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
 • Jurdziński M., Dziula P., Kołowrocki K., Soszyńska-Budny J., On safety of ship systems in variable operation conditions, IMAM 2007, 13-th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, Varna, Bulgaria, 2007
 • Kabziński P., Tidal level predictions in reference to their datum, based on particular, selective sources, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Kabziński P., Credibility Assessment of Tidal Predictions generated by ‘Mk –10’ DGPS receiver made by ‘Leica’, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
 • Kopacz P., On Zermelo navigation in topological structures, Topology, 9th International Workshop for Young Mathematicians, Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, 2007
 • Król A., Vessel Data Recorder–Not Only Investigation Tool, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Łącki M., Reinforcement learning in ship handling, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Łącki M., Machine learning algorithms in decision making support in ship handling, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Neumann T., Multisensor Data Fusion in the Decision Process on the Bridge of the Vessel, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Neumann T., FUZJA DANYCH W PROCESIE IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW MORSKICH, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Szklarski A., Prawdopodobieństwo wykrycia małych jednostek pokładowych za pomocą pokładowych urządzeń radiolokacyjnych, XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Problemy Niezawodności Systemów, Szczyrk, Polska, 2007
 • Szklarski A., Jurdziński M., Wąż M., Multidimensional presentation of radar image, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Szklarski A., Możliwość radiolokacyjnego zabezpieczenia platformy wiertniczej Baltic Beta, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Szklarski A., Prawdopodobieństwo wykrycia małych obiektów pływających przez morskie radary nawigacyjne pracujące w paśmie X, PPEEm’2007, XII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, Wisła, Polska, 2007
 • Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multiobjective Evolutionary Approach to Weather Routing For Vessels with Hybrid Propulsion, ACS, Advanced Computer Systems, Organizator: Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Międzyzdroje, Polska, 2007
 • Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Adopted isochrone method improving ship safety in weather routing with evolutionary approach, SSARS, Summer Safety and Reliability Seminars, Organizator: PSRA, Sopot, Polska, 2007
 • Szłapczyńska J., Multiobjective Approach to Weather Routing, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., An Analysis of MultiObjective Evolutionary Techniques Applicable to Weather Routing, KAEiOG, Evolutionary Computation and Global Optimization, Organizator: Politechnika Warszawska, Będlewo, Polska, 2007
 • Śniegocki H., Szklarski A., Zastosowanie symulatora mostka statku w szkoleniu studentów i kursantów, PPEEm’2007, XII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki, Wisła, Polska, 2007
 • Śniegocki H., Szklarski A., Implementation of bridge simulator in students training, UICEE'2007, 10th UICEE Annual Conference on engineering Education, Shanghai, China, 2007
 • Wawruch R., Stupak T., Królikowski A., Technical specification for communication in the LRIT system, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Wawruch R., Stupak T., Utility of AIS and radar information for collision avoidance – comparative analysis, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007
 • Wawruch R., Rojek B., Traffic Separation Schemes and Mandatory Ship Reporting System in the Baltic for the approaches to the Polish ports in the Gulf of Gdańsk, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Wawruch R., Weintrit A., Gucma L., Pietrzykowski Z., Specht C., Polish approach to e-navigation concept, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Wawruch R., Stupak T., System monitorowania statków i przewożonych nimi pasażerów i ładunków, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
 • Wawruch R., Utilization of the automatic identification system for collision avoidance and traffic monitoring, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007
 • Wawruch R., Analysis of the ships traffic along the Polish coast on the base of AIS and VTS data, ICMTIR'2007, 5th International Congress on Marine Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2007
 • Wawruch R., Bezpieczeństwo transportu jako problem społeczny, LogiTrans 2007, IV Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, Polska, 2007
 • Weintrit A., Kabziński P., Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania granic morskich, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
 • Weintrit A., Holec M., TransNav’2007 - The 7th International Symposium on Navigation. Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Introduction., TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Weintrit A., Kopacz P., Interpretation Errors of ECDIS Data, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists to Avoid Alarm Situation in ECDIS, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Weintrit A., Stawicki K., Proper Action Checklists in Alarm Situation in ECDIS, TRANSCOMP 2007, XI Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, Polska, 2007
 • Weintrit A., Ding J., Shi C., An Important Waypoint on Passage of Navigation History: Zheng He’s Sailing to West Ocean, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Weintrit A., Dziula P., Koncepcja wykorzystania standardów techniczno-eksploatacyjnych wypracowanych dla morskich systemów nawigacyjnych do opracowania analogicznych norm międzynarodowych dla potrzeb transportu lądowego, a zwłaszcza dla samochodowych systemów nawigacyjnych, Transport XXI wieku, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku, Organizator: Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu, Stare Jabłonki, Polska, 2007
 • Weintrit A., Maratos A., The IHO Supporting Maritime Demands. Report on the Occasion of Celebrating the World Hydrography Day with theme for this year: Electronic Navigational Charts (ENCs); an Essential Element of Safety at Sea and Efficient Maritime Operations, TransNav, VII International Symposium of Navigation, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2007
 • Weintrit A., Wykorzystanie symulatora nawigacyjno-manewrowego do analizy operacji manewrowych w nieznanym porcie, MTE, 12th International Scientific —Technical Conference Marine Traffic Engineering, Świnoujście, Polska, 2007
 • Weintrit A., Development of e-navigation strategy, TST, Transport Systems Telematics, Organizator: Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Katowice - Ustroń, Polska, 2007

2006

 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Wolski A., Research into GPS and DGPS Measurements in West Pomerania (Poland), 3th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 2006
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Assessment of Safety Distance with the Use of Buffer Zones of the Objects, 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Polska, 2006
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Wolski A., The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates determination Accuracy, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2006
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Uriasz J., Wolski A., A Comparison of GPS/DGPS Relative Accuracy, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
 • Banachowicz A., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., The Application of the DGPS System In Offshore Depth Changes Survey, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 2006
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., Examination of Bottom Rubble Mounds Movements at the Entrance to Piastowski Canal After the Reconstruction, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
 • Banachowicz A., Dołgopołow A., Kozłowski Z., Wolski A., Relative Accuracy of DGPS, European Navigation Conference, Manchester, UK, 2006
 • Banachowicz A., Generating the Buffer Zones of Cartographic Objects and Ships in ECDIS, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
 • Banachowicz A., Banachowicz G., Bober R., Wolski A., Dokładność względna GPS/DGPS, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska, 2006
 • Filipowicz Wł., New approach towards decision making in vessels routing, ISIS, International Symposium Information on Ships, Hamburg, Germany, 2006
 • Filipowicz Wł., Wybór trasy statku w warunkach rozmytych, Explo-Ship, Problemy eksploatacji obiektów plywających i urządzeń portowych, Organizator: Akademia Morska w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2006
 • Filipowicz Wł., Mechanizmy bezpieczeństwa protokołów sieciowych, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Organizator: Akademia Morska w Gdyni, Jurata, Polska, 2006
 • Filipowicz Wł., Routes Selection and Fuzziness, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
 • Januszewski J., Extensive modernization of satellite navigation systems and new technical development, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
 • Januszewski J., Geometry of Combined Constellations GPS and Galileo, European Navigation Conference, Manchester, UK, 2006
 • Januszewski J., GLONASS Status and Accuracy, Today and in the Future, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
 • Januszewski J., Satellite Navigation Systems, Today and in the Future, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
 • Neumann T., INTERNET PROTOCOLS IMPLEMENTATION FOR MODELING EXCHANGE OF INFORMATION AMONG MOBILE OBJECTS AT SEA, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
 • Neumann T., COMPUTER ENVIRONMENT TO MODEL EXCHANGE OF INFORMATION AMONG MOBILE OBJECTS, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006
 • Weintrit A., Analiza poprawek do map nawigacyjnych zawartych w Admiralty Notices to Mariners w latach 2001-2005, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
 • Weintrit A., Wawruch R., Adoption of amendments to the Performance Standards for ECDIS, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
 • Weintrit A., Wawruch R., Revision of Performance Standards for Integrated Navigation Systems, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
 • Weintrit A., The Baltic Sea PSSA and Navigational Associated Protected Measures - New Challenge for Navigation Education, 7th Annual General Assembly and Conference: Globalization and MET, Organizator: Dalian Maritime University, Dalian, China, 2006
 • Weintrit A., Wawruch R., Future of Maritime Navigation, e-Navigation Concept, TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
 • Weintrit A., Navitronics and Nautomatics - New Challenges for Navigation, 12th International Association of Institutes of Navigation (IAIN) World Congress Navigation in IT Era, Organizator: Korean Institute of Navigation, Jeju, Korea, 2006
 • Weintrit A., Wawruch R., Revised Version of IMO Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems), TransComp, X Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2006
 • Weintrit A., New Model Course on Operational Use of ECDIS, 12th International Association of Institutes of Navigation (IAIN) World Congress Navigation in IT Era, Organizator: Korean Institute of Navigation, Jeju, Korea, 2006
 • Weintrit A., Koncepcja przebudowy systemu organizacji ruchu statków w Zatoce Gdanskiej w kontekscie budowy terminalu kontenerowego w porcie Gdansk - Port Północny oraz nowego stanowiska obsługi statków LNG, XVth International Scientific and Technical Conference, The Role of Navigation Support of Human Activity on the Sea, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska, 2006
 • Weintrit A., Navitronics and Nautomatics, TST, VI Międzynarodowa Konferencja, Organizator: Zespół Automatyki w Transporcie, Katedra Transportu Szynowego, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Polską Akademię Nauk, Komitet Transportu, Katowice-Ustroń, Polska, 2006

2005

 • Banachowicz A., Określanie wektorów prędkości i przyspieszenia statku w systemie GPS/DGPS, Seminarium Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Poznań, Polska, 2005
 • Banachowicz A., Niewiak A., Wpływ układów współrzędnych i odniesienia na bezpieczeństwo żeglugi, IV Forum Morskie, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego, Kołobrzeg, Polska, 2005
 • Banachowicz A., Dokładność względna, Sympozjum Nawigacyjne, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Banachowicz A., Niewiak A., Identyfikacja znosu, Sympozjum Nawigacyjne, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Banachowicz A., Wolski A., The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy, International Conference on Technology & Operation of Offshore Support Vessels, Organizator: National University of Singapore, 0, Republic of Singapore, 2005
 • Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G., Changes in Time of Statistical GPS/DGPS Measurement Characteristics in West Pomerania, General Assembly 2005, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2005
 • Banachowicz A., Kamiński R., Dokładność względna systemu hiperbolicznego, X Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, Centrum Techniki Morskiej, Gdynia, Polska, 2005
 • Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G., Koncepcja locji multimedialnej, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Banachowicz A., Bober R., Wolski A., Banachowicz G., Directional Errors of Ship’s Position in a Fairway, General Assembly 2005, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2005
 • Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., AUTOMATYCZNY SYSTEM IDENTYFIKACJI (ASI) - EFEKTYWNIEJSZE ROZWIĄZANIA BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Filipowicz Wł., Teoria uczenia ze wzmocnieniem jako koncepcyjna platforma procesu decyzyjnego w zakresie wyboru tras statków, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Filipowicz Wł., Neumann T., REDUCING ENCOUNTERS NUMBERS IN VESSEL TRAFFIC SCHEMES, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
 • Filipowicz Wł., Reinforcement Learning in Vessels Traffic Engineering, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
 • Filipowicz Wł., Łącki M., Szłapczyńska J., Multicriteria decision support for vessels routing, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
 • Filipowicz Wł., Łącki M., Neumann T., MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA BEZPRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ DO BUDOWY SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW W REJONIE ZATOKI GDAŃSKIEJ, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
 • Filipowicz Wł., Multicriteria Decision Support for Vessels Routing, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
 • Januszewski J., Telematics applications of satellite navigations systems in restricted areas, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
 • Januszewski J., GPS Vertical Accuracy for Different Constellations, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
 • Januszewski J., Vertical Accuracy in Satellite Navigation Systems, GNSS, European Navigation Conferance ENC, Monachium, Germany, 2005
 • Januszewski J., Loran C system, today and in the future, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Januszewski J., Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Areas, Insitute of Navigation National Technical Meeting, San Diego, USA, 2005
 • Januszewski J., Problemy eksploatacyjne odbiorników przenośnych nawigacyjnego systemu satelitarnego GPS, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
 • Kostępski M., Wawruch R., Weintrit A., Analiza wykorzystania przez polskie ośrodki VTS systemu AIS do celów monitorowania statków oraz przewożonych ładunków, XI Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Sekcję Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2005
 • Szłapczyńska J., Rozszerzona metoda Fuzzy TOPSIS – przypadki użycia w nawigacji morskiej, Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005
 • Szłapczyńska J., Proposal of multi criteria decision process of vessel route selection for the VTS system, TST, Transport System Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2005
 • Weintrit A., Modification of the chart presented in ECDIS, IMAM 2005, 1th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisboa, Portugal, 2005
 • Weintrit A., Algorytmy rejestracji danych w systemach elektronicznych map nawigacyjnych, TransComp, IX Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2005
 • Weintrit A., Presentation of safety contours on electronic navigational charts, IMAM 2005, 1th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean - Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisboa, Portugal, 2005
 • Weintrit A., IAMU model course on ECDIS, 6th Annual General Assembly and Conference: Maritime Security and MET, Malmő, Sweden, 2005
 • Weintrit A., Wawruch R., Towards New Performance Standards for ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems. Expectations and Fears, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
 • Weintrit A., Nawigacyjne i hydrometeorologiczne zabezpieczenie żeglugi oraz prac hydrograficznych w polskich obszarach morskich, Seminarium Bezpieczeństwo w transporcie morskim, Organizator: Akademia Morska, Gdynia, Polska, 2005
 • Weintrit A., Kopacz P., Kołowrocki K., New approach to safety contour of electronic navigational chart. Advances in Safety and Reliability, ESREL, European Safety and Reliability Conference, Organizator: European Safety and Reliability Association (ESRA), Polish Safety and Reliability Association (PSRA), Gdynia Maritime University, Department of Mathematics, Tri-City, Polska, 2005
 • Weintrit A., Introduction to IAMU Model Course on Operational Use of Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Sympozjum, VI Międzynarodowe Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni, The Nautical Institute, Gdynia, Polska, 2005

2004

 • Banachowicz A., Wolski A., The Geometric Aspect of Ship Position Coordinates Determination Accuracy, V Russian Scientific-Technical Conference, „The Present-Day State and Problems of Navigation and Oceanography”, St. Petersburg, Russia, 2004
 • Banachowicz A., Weintrit A., Banachowicz G., Multimedial Sailing Directions in ECDIS - ePilots, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Banachowicz A., Wolski A., The Geometrical Factors of a Navigational System, 2004
 • Banachowicz A., Bober R., Dołgopołow A., Wolski A., The Study of Possible Barge Traffic Control with a DGPS System in the Lower Odra River, 11th International Conference on Integrated Navigation Systems, St. Petersburg, Russia, 2004
 • Banachowicz A., Wymagania dokładnościowe w odniesieniu do prac hydrograficznych, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Zmienność czasowa charakterystyk statystycznych pomiarów GPS, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
 • Banachowicz A., Niewiak A., Obciążenie oceny współrzędnych pozycji w przypadku wykorzystania minimalnej liczby linii pozycyjnych, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Banachowicz A., Bober R., Banachowicz G., Przestrzenne rozkłady błędów pozycji GPS na torze wodnym Szczecin-Świnoujście, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
 • Banachowicz A., Wykorzystanie ECDIS i GIS w systemach sterowania i zarządzania ruchem statków, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
 • Banachowicz A., Uriasz J., Precise Navigation with the Use of Buffer Zones, 12th International Conference on Geoinformatics, „Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic”, Gävle, Sweden, 2004
 • Banachowicz A., Błędy systematyczne w nawigacji, XI Sesja Naukowa, „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”, Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Optymalizacja wielokryterialna i algorytmy ewolucyjne w inżynierii ruchu statków, EXPLO-SHIP, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Organizator: Akademię Morską w Szczecinie, Świnoujście-Kopenhaga, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Neumann T., INTEGRATED EVIRONMENT TO MODEL AND SIMULATE VESSELS TRAFFIC - FURTHER DEVELOPMENT, MMAR, 10th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Decision making in vessels routing, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Multicriteria Approach Towards Vessels Traffic Control Problems, 4th International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Barcelona, Spain, 2004
 • Filipowicz Wł., Neumann T., SIMULATION OF TRAFFIC WITHIN RESTRICTED AREAS - PRELIMINARY RESULTS, EXPLO-SHIP, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Organizator: Akademię Morską w Szczecinie, Świnoujście-Kopenhaga, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Neumann T., ŚRODOWISKO DO MODELOWANIA I SYMULACJI RUCHU STATKÓW W REJONACH OGRANICZONYCH, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Minimizing Risk Probability For Vessels Traffic Control, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
 • Filipowicz Wł., Łącki M., Upgrading Multicriteria Hierarchy for Vessels Routes Selection, MMAR, 10th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2004
 • Grabowska A., Szłapczyńska J., Porównanie systemu ILIAS i Moodle-przypadek użycia, II Sympozjum e-learning, Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, Organizator: Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, Polska, 2004
 • Januszewski J., Wykorzystanie nawigacyjnych systemów satelitarnych w akwenach ograniczonych, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
 • Januszewski J., Terrestrial and satellite navigation systems, today and in the future, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Januszewski J., Terrestrial and satellite radionavigation systems in marine area, European Navigation Conference GNSS 2004, Rotterdam, the Netherlands, 2004
 • Januszewski J., System GPS, stan obecny i perspektywy rozwoju, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
 • Januszewski J., Satellite navigation systems in the new advanced telematics applications, TST, Transport Systems Telematics, Katowice-Ustroń, Polska, 2004
 • Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
 • Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions, Cooperation with AIS and SENC, Documentation and Installation, 5th International Radar Symposium, IRS 2004, Organizator: Telecommunications Research Institute, German Institute of Navigation, Hamburg University of Technology, Warsaw University of Technology, Microwave & Radar Week, Warszawa, Polska, 2004
 • Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Ship Borne Radar Equipment. Part I - Basic Requirements, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Vagslid E., Wawruch R., Weintrit A., Towards New IMO Performance Standards for Shipborne Radar Equipment. Part II - Target Tracking, Display Functions and Cooperation with AIS and SENC, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Wawruch R., Weintrit A., New Performance Standards for the Presentation of Navigation-Related Information on Shipborne Navigational Displays, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards for The Presentation of Navigation-Related Information on The Computer Monitors. Part I. Basic Requirements, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
 • Wawruch R., Weintrit A., Towards New Performance Standards For The Presentation Of Navigation-Related Information On The Computer Monitors. Part II. Display of The Radar and ECDIS, TransComp, VIII Konferencja pt. Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej, Komitet Transportu, Polskiej Akademii Nauk, Zakopane, Polska, 2004
 • Weintrit A., Kopacz P., Safety Contours on Electronic Navigational Charts, ISIS 2004, 5th International Symposium Information on Ships, Organizator: German Institute of Navigation, German Society for Maritime Technology, Hamburg, Germany, 2004
 • Weintrit A., Kopacz P., The Use of Distance Measurement to the Nearest Navigational Danger in Route Planning, Route Monitoring and Voyage Recording in ECDIS, XIVth International Scientific and Technical Conference, The Part of Navigation in Support of Human Activity on The Sea, Organizator: Institute of Navigation and Hydrography, University of Gdynia, Gdynia, Polska, 2004
 • Weintrit A., Kopacz P., Safety Contours on Electronic Navigational Charts, ISIS 2004, 5th International Symposium Information on Ships, Organizator: German Institute of Navigation, German Society for Maritime Technology, Hamburg, Germany, 2004
 • Weintrit A., Wykorzystanie systemu GPS w systemach map elektronicznych, Sympozjum Problemy Eksploatacyjne Systemu GPS, Organizator: Katedrę Nawigacji Technicznej Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2004
 • Weintrit A., Zuzelska M., Izobata bezpieczeństwa w systemie ECDIS, XXX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Organizator: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, Polska, 2004

2003

 • Banachowicz A., Uriasz J., Detekcja zmian wektora prędkości statku z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, VII Sympozjum, „Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych”, Olsztyn, Polska, 2003
 • Banachowicz A., Wiarygodność informacji nautycznej, VII Sympozjum, „Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych”, Olsztyn, Polska, 2003
 • Banachowicz A., Uriasz J., Assessment of accuracy spatial coordinates of ship’s position on fairway, International Symposium, “Modern technologies, education and professional practice in the globalizing world”, Organizator: International Association of Geodesy (IAG), Sofia, Bulgaria, 2003
 • Banachowicz A., Wolski A., Evaluation System of Navigational Situation on a Fairway, 11th IAIN World Congress “Smart Navigation – Systems and Services, Organizator: German Institute of Navigation, International Association of Institutes of Navigation, Berlin, Germany, 2003
 • Banachowicz A., Uriasz J., Ocena sytuacji nawigacyjnej na torze wodnym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
 • Banachowicz A., Dołgopołow A., Kaczmarek M., Kozłowski Z., Wolski A., Enhancing the Safety of Navigation in West Pomerania, 10th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, Saint Petersburg, Russia, 2003
 • Filipowicz Wł., Neumann T., INTEGRATED ENVIRONMENT TO MODEL AND SIMULATE VESSELS TRAFFIC WITHIN RESTRICTED AREAS, MMAR, 9th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2003
 • Filipowicz Wł., Wielokryterialne podejście do kontroli ruchu statków, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
 • Filipowicz Wł., Traffic Control Problem – PLA Approach, 3rd International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Bilbao, Spain, 2003
 • Filipowicz Wł., Algorytmy ewolucyjne w inżynierii ruchu statków, Trancomp, Organizator: Politechnika Radomska, Zakopane, Polska, 2003
 • Filipowicz Wł., Vessels Traffic Control within Restricted Areas, MMAR, 9th IEEE International Conference Methods and Models in Automation and Robotics, Organizator: Institute of Control Engineering, Szczecin University of Technology, Polish Academy of Sciences, Międzyzdroje, Polska, 2003
 • Januszewski J., GPS and other satellite navigation systems in urban transport, CESURA'03, International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport, Organizator: Politechnika Gdańska, Gdańsk/Jurata, Polska, 2003
 • Januszewski J., Position Accuracy of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, AIAA, 20th International Communications Satellite Systems Conference, Jokohama, Japan, 2003
 • Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na progu trzeciego tysiąclecia, V Konferencja Zastosowania satelitarnych systemów lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO, Poznań, Polska, 2003
 • Januszewski J., Geometry and Visibility of Satellite Navigation Systems in Restricted Area, The European Navigation Conference GNSS 2003, Graz, Austria, 2003
 • Januszewski J., Problemy eksploatacyjne nawigacyjnych systemów satelitarnych w transporcie miejskim, Trancomp, Organizator: Politechnika Radomska, Zakopane, Polska, 2003
 • Kołowrocki K., Weintrit A., A New ADMAR Unit Conception in ECDIS, Saferelnet Workshop, Safety and Reliability in Waterborne Transport, Organizator: Ship Design and Research Centre, Gdańsk, Polska, 2003
 • Kołowrocki K., Weintrit A., Uogólniona koncepcja modułu ADMAR w systemie ECDIS, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
 • Rymarz Wł., Weintrit A., Plany zmian w systemie rozgraniczenia ruchu Cape Finisterre, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
 • Weintrit A., Wykorzystanie systemów ECDIS do automatycznej rejestracji podróży statku, VI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa-Białobrzegi, Polska, 2003
 • Weintrit A., IAMU model course on training in the operational use of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Presentation of results of IAMU Grant sponsored by Nippon Foundation, 4th General Assembly of International Association of Maritime Universities (IAMU), Organizator: Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Alexandria, Egypt, 2003
 • Weintrit A., Voyage recording in ECDIS. Shipborne simplified version of Voyage Data Recorders (VDRs) for existing cargo ships based on potential of ECDIS, 11th IAIN World Congress “Smart Navigation – Systems and Services, Organizator: German Institute of Navigation, International Association of Institutes of Navigation, Berlin, Germany, 2003
 • Weintrit A., Konieczność uwzględnienia w zmianach programowych modułu szkolenia na symulatorach ECDIS oraz elektronicznych map nawigacyjnych, V Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej, Gdynia, Polska, 2003
 • Weintrit A., O potrzebie utworzenia Polskiego Instytutu Nawigacji (Polish Institute of Navigation) na wzór podobnych tego typu stowarzyszeń działających w krajach ościennych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna Inżynieria Ruchu Morskiego, Organizator: Zespół Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego WSM w Szczecinie, Świnoujście, Polska, 2003

2002

 • Weintrit A., Automatyczny pomiar odległości do najbliższego niebezpieczeństwa nawigacyjnego w systemie ECDIS, XIII Konferencja Naukowo Techniczna pt. Rola Nawigacji w Zabezpieczaniu Działalności Ludzkiej na Morzu, Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Zespół Nawigacji Morskiej Komitetu Geodezji PAN, Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW, Gdynia, Polska, 2002
 • Weintrit A., Systemy GIS w nawigacji morskiej, IX edycja Konferencji GIS w Praktyce, Organizator: Centrum Promocji Informatyki pod patronatem prof. Bogdana Neya, Jachranka, Polska, 2002
 • Weintrit A., Geographical Information System for Maritime Purposes - ECDIS, IMAM'02, 10th International Congress of The International Maritime Association of the Mediterranean, Rethymno, Crete, Hellas, 2002

2001

 • Ferlas Z., Morgaś W., Najder M., Weintrit A., Opinia na temat projektu polskiej normy PrPN EN 61174 dotyczącej systemów ECDIS, IV Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny WSM, Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 2001
 • Weintrit A., Algorytm automatycznej rejestracji danych elektronicznej mapy nawigacyjnej do odtworzenia przebiegu procesu prowadzenia nawigacji statku, Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej, Organizator: Sekcję Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Geodezji Inżynieryjnej Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Warszawa, Polska, 2001
 • Weintrit A., Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) - A Maritime Application of Geographical Information System (GIS), GIS Polonia, Geographical Information Systems International Conference, Organizator: Warsaw Technical University, Warszawa, Polska, 2001
 • Weintrit A., System aktualizacji morskich mapo nawigacyjnych i jego wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, KONBiN, Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności Safety and Reliability International Conference, Szczyrk, Polska, 2001
 • Weintrit A., Do We Need The Official Ranking of Maritime Universities/Faculties Associated in IAMU?, 2nd General Assembly of International Association of Maritime Universities (IAMU), Organizator: Awaji Yumebutai International Conference Center, Kobe, Japan, 2001
 • Weintrit A., ECDIS – a Marine Application of GIS, NAV'01, The International Conference of The Royal Institute of Navigation (RIN): Location and Navigation, London, UK, 2001
 • Weintrit A., Współczesne formy korekty morskich map nawigacyjnych, IV Sympozjum Nawigacyjne, Organizator: Wydział Nawigacyjny WSM, Nawigacji Komitetu Geodezji PAN, Sekcję Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN, Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Gdynia, Polska, 2001
 • Weintrit A., Zastosowanie systemów GIS na akwenach morskich - nawigacyjny system informacyjny ECDIS, Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji: Geoinformacja Zintegrowanym Narzędziem Badań Przestrzennych, Organizator: Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Teledetekcji Środowiska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wysowa, Polska, 2001
 • Weintrit A., Three dimensional (3D) computer map of sea bottom - the perfect tool for phenomena registration and research in the oceans and seas, 1st International Congress of Seas and Oceans, Organizator: West Pomeranian University, Szczecin-Międzyzdroje, Polska, 2001

2000

 • Weintrit A., Jurdziński M., Ferlas Z., Dacewicz M., Grzeszak J., Morgaś W., Grabiec D., Naus K., Polish comments to IMO model course (1.27) for the operational use of electronic chart display and information systems (ECDIS), II Sympozjum, Nawigacja zintegrowana, Organizator: Instytut Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie, Nawigacji Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Sekcję Nawigacji Gremium N-T ds. Geodezji, Kartografii, Katastru i Nawigacji Akademii Inżynierskiej w Polsce, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin, Polska, 2000

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
02.12.2021