Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku ogłasza III edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych.

Celem konkursu jest promowanie prac dyplomowych o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, dotyczących zarówno realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, promowanie wiedzy oraz wybitnych osiągnięć dyplomantów z dziedziny nauk technicznych oraz zachęcanie studentów do podejmowania ambitnych, twórczych tematów prac dyplomowych.


Udział w Konkursie mogą wziąć autorzy prac dyplomowych obronionych w roku akademickim 2020/2021.

Termin składania wniosków: 15.11.2021 r.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Nagradzane są prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, dotyczące zarówno realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań aparaturowych.

Wnioski należy składać do dnia 15.11.2021 roku w biurze Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pokoju 101.

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
07.06.2021