Podpisywanie decyzji stypendialnych sem. letni 2021/22

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

 

W celu podpisania decyzji stypendialnych

W terminie 7-13.04.2022

 

Wydziałowa komisja stypendialna przypomina, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń Studentów UMG, warunkiem otrzymania wypłaty przyznanego świadczenia, jest podpisanie decyzji stypendialnej.

 

Decyzje można podpisywać w pokoju N-136 w poniższych terminach:

7.04     Czwartek  10:00 – 11:30   
8.04      Piątek     15:30 - 17:00 

11.04   Poniedziałek 14:20 -17:00 
12.04   Wtorek   10:15 - 12:00   
13.04    Środa   11:45 - 13:00

 

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, dopuszcza się upoważnienie innej osoby. Upoważnienie powinno mieć formę wydrukowanego maila z wyraźnym adresem nadawcy i odbiorcy.

Niepodpisane decyzje zostaną odesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru po świętach wielkanocnych.

Wypłata świadczeń za miesiąc marzec nastąpi z wyrównaniem za kwiecień po Świętach Wielkanocnych.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
04.04.2022