Ranking stypendiów rektora dla najlepszych studentów lato 2021/2022

Wydziałowa Komisja Stypendialna zgodnie
z Regulaminem Świadczeń studentów UMG
ogłasza ranking na podstawie wszystkich złożonych podań

 

Przypominamy, że ranking NIE JEST LISTĄ OSÓB, którym stypendium zostało przyznane.

Decyzje o przyznaniu stypendium  zostaną wystawione w późniejszym terminie.

Od w/w rankingu istnieje możliwość odwołania w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rankingu tj. od 16.03.2022r

Rankingi na poszczególne Kierunki dostępne są w załącznikach.

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
16.03.2022