Realizacja pomiarów badawczych w Porcie Gdynia

W dniu 20.05.2022 studenci z Koła Naukowego ISTL wraz z opiekunem Koła dr inż. Adamem Kaizerem oraz przedstawicielami Ośrodka Żeglarskiego: dr inż. Andrzejem Szklarskim oraz Pawłem Grabińskim przeprowadzili badanie na morzu polegające na pobraniu próbek osadów dennych oraz weryfikacji funkcjonalności pojazdu podwodnego ROV z zainstalowanym grubościomierzem ultradźwiękowym. Badanie próbek osadu pod kątem analizy zanieczyszczeń środowiskowych jest realizowane przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i stanowi przedmiot pracy inżynierskiej studentki Julii Kosiek (KN ISTL).

Dodatkowo, podczas wizyty w porcie, dokonano weryfikacji funkcjonowania pojazdu podwodnego ROV z dobudowanym czujnikiem grubościomierza ultradźwiękowego pozwalającym na określenie grubości ścianki szczelniej nabrzeża bez ingerencji nurków. Badania te są integralną częścią projektu grantowego pozyskanego z Ministerstwa Nauki i Edukacji - „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Badania wykonano dzięki uprzejmości Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy nabrzeżu Rotterdamskim.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
20.05.2022