Studia WN uhonorowane Certyfikatem oraz Laurem

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uhonorowany  Certyfikatem „ Studia z Przyszłością 2022” oraz „ Laurem Innowacji Studia z Przyszłością 2022”. Komisja Konkursowa pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Dariusza Rotta po dokonaniu analizy i oceny aplikacji Wydziału Nawigacyjnego zdecydowała o przyznaniu, kierowanemu przez Dziekana dr hab. inż. Tomasza Neumanna, prof. UMG, Wydziałowi  Certyfikatu oraz nagrody specjalnej: Laur Innowacji.
Jest to jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnego wyniku w procedurze środowiskowej oceny Akredytacyjnej. W tym roku odbyła się 7 edycja konkursu, którego celem jest akredytacja Szkół Wyższych oraz ich jednostek, które wyróżniają się na polu edukacyjnym, posiadają innowacyjne i wartościowe programy kształcenia realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Aplikacja Konkursowa Wydziału Nawigacyjnego została oceniona przez Członków Komisji Certyfikacyjnej na podstawie wypełnionego przez Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego raportu ( ankiety ) samooceny, a także na podstawie danych Instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym czy organizacji monitorujących rynek pracy.

Oficjalna Gala Finałowa Konkursu w trakcie której wręczone zostały Certyfikaty i Nagrody wybranym Uczelniom, odbyła się w dniu 11.04.2022r w Poznaniu w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk. Wydział Nawigacyjny reprezentował Dziekan Wydziału dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG.

Certyfikat „Studia z Przyszłością 2022”  oraz Laur Innowacji jako logo i godło konkursowe Wydział Nawigacyjny wykorzystywać będzie do celów związanych praktyką informacyjną, promocyjną i marketingową ( galanteria biurowa, tablice reklamowe, publikacje prasowe, internetowe itp.) przez najbliższy rok a przede wszystkim służyć będzie zachęcaniu przyszłych studentów do aplikowania w naszej Uczelni.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
14.04.2022