Termin składania wniosków w semestrze letnim

Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje,
że do dnia 15.03.2022r można składać nowe wnioski oraz wnioski o przedłużenie stypendium.

 

 Osoby, które przedłużają wniosek:

 - o stypendium dla osób niepełnosprawnych składają wypełniony zał. 7a oraz 1.

- o stypendium socjalne składają wypełniony zał. 2a oraz 1

- o stypendium rektora dla najlepszych studentów składają wypełniony zał. 8a oraz 1

 

UWAGA studenci kierunku Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne tryb stacjonarne II rok
(III semestr) – osoby chcące uzyskać stypendium za I rok studiów składają zał.8, 1 oraz wykaz ocen za cały I rok. Studenci MSTiL trybu niestacjonarne I rok II semestr, składają wniosek o przedłużenie.

Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że złożenie wniosku o przedłużenie stypendium rektora nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku – zgodnie z §32 Regulaminu Świadczeń studentów UMG stypendia przyznawane są na podstawie list rankingowych, które sporządzane są w semestrze zimowym oraz letnim.

Wypłata świadczeń za marzec zostanie wyrównana wraz z kwietniową wypłatą.

 

Wnioski do 15.03.2022r można składać w wersji online w  jednym pliku pdf wysyłając na adres: stypendiaatwn.umg.edu.pl

 

Dyżury stacjonarne zostaną ustalone od 21.02.2022r.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
20.01.2022