Bezpieczeństwo i ryzyko w morskich systemach transportowych

ZESPÓŁ BADAWCZY FUNKCJONUJĄCY W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I RYZYKA W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH.

RESEARCH GROUP ON MARITIME TRANSPORTATION RISK AND SAFETY

 

W dniu 7 stycznia 2020 Dziekan WN powołał Wydziałowy Zespół Badawczy, działający w ramach dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport w następującym składzie:

Dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG – kierownik zespołu
Dr hab. inż. Przemysław Krata, prof. UMG
Dr inż. Krzysztof Wróbel
Dr inż. Jolanta Mazurek
Mgr inż. Mateusz Gil.

Celem zespołu jest realizowanie aspektu poznawczego oraz praktycznego nauki w obszarach bezpieczeństwa i ryzyka w morskich systemach transportowych (MST) poprzez:

  1. Rozwijanie metod i modeli służących do analizy i oceny ryzyka wypadku w morskich systemach transportowych.
  2. Rozwijanie metod i modeli służących do analizy bezpieczeństwa dla nowoprojektowanych systemów antropotechnicznych, takich jak statki autonomiczne.
  3. Opracowanie wskaźników wyprzedzających służących ocenie bezpieczeństwa na akwenie morskim.
  4. Rozwijanie metod i modeli służących analizie wpływu wybranych elementów stateczności statku na bezpieczeństwo żeglugi.
  5. Rozwijanie modeli procesów związanych z akcją otaczania rozprzestrzeniającego się rozlewu olejowego.
  6. Rozwijanie modeli wyznaczających niezawodność człowieka w systemach transportowych, w tym operatora w centrum kontroli ruchu statków autonomicznych.
  7. Modelowanie niezawodności technicznej procesów transportowych.

 

Nowopowstały zespół skupiający osoby o istotnym dorobku i naukowo rozpoznawane w Polsce i na świecie, tworzy przyjazne i nowoczesne środowisko pracy naukowej, dające wsparcie, motywujące oraz promujące ambitne cele naukowe. Harmonijnie współpracująca grupa z wyraźnym przywództwem, jasno wytyczonymi celami, dobrze zdefiniowaną tematyką badawczą, biegłością w posługiwaniu się nowoczesnym warsztatem naukowym, a nade wszystko pozytywnym osobistym przykładem i przekazem płynącym ze strony jej kierownictwa, jest w stanie zarówno osiągnąć nową jakość, jak i zmobilizować grono młodych pracowników.

Zapraszamy do zespołu osoby chętne do prowadzenia badań naukowych w obszarach związanych z bezpieczeństwem i ryzykiem w MST. Oferujemy satysfakcję, wysoki poziom naukowy, publikacje w renomowanych czasopismach ze światowej czołówki, staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, uczestnictwo w najważniejszych konferencjach światowych poświęconych tematyce badawczej realizowanej w zespole.

 

Publikacje członków zespołu:

Jakub Montewka        https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Montewka/research

Przemysław Krata       https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Krata/research

Mateusz Gil                https://www.researchgate.net/profile/Mateusz-Gil/research

Krzysztof Wróbel        https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Wrobel/research

 

Aktualne projekty:

  • CADMUSS – Collision Avoidance Domain-Method Used by Ships and aShore (wrzesień 2020-wrzesień 2023), czas trwania projektu 36 miesięcy, budżet 1.4 MEuro, program MARTERA 2 Era Net Co-found, instytucja finansująca NCBiR, konsorcjum: UMG (PL), PG (PL), NavSim (PL), Wismar University of Technology (GER), Innoviative Navigation (GER), Jakota (GER), Nautitec (GER), kierownik projektu dr hab inż. Jakub Montewka, prof. UMG.
  • ENDURE - Detection, prediction, and solutions for safe operations of MASS (2021-2024), czas trwania projektu 36 miesięcy (styczeń 2021-styczeń 2024), budżet 1.4 MEuro, program POLNOR 2019, instytucja finansująca NCBiR, konsorcjum projektu: UMG (PL), e-Marine (PL), WTiF (PL), NTNU (NO), kierownik projektu dr inż. Krzysztof Wróbel.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
04.01.2021