Studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY dla specjalności Transport Morski I rok - studia...
22.09.2020
Egzamin poprawkowy z przedmiotu ŚRODKI TRANSPORTU dla specjalności Transport i Logistyka II rok - studia stacjonarne u ...
22.09.2020
Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY INZYNIERII RUCHU dla specjalności Transport i Logistyka III rok - studia...
22.09.2020

Strony


Na stronie UMG

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
02.12.2020