Dziekan wydziału

 

 

Dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (2019),
 • Doktor nauk technicznych w zakresie transportu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (2013),
 • Magister inż. automatyki i robotyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska (2002).

Zajmowane stanowiska:

 • Profesor Uczelni, Katedra Nawigacji, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2019),
 • Adiunkt, Katedra Nawigacji, Uniwersytet Morski w Gdyni (2013 – 2019),
 • Asystent, Katedra Nawigacji, Akademia Morska w Gdyni (2006 – 2013),
 • Asystent, Katedra Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych, Akademia Morska w Gdyni (2002 – 2006).

Pełnione funkcje:

 • Dziekan Wydziału Nawigacyjnego (od 2020),
 • Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego ds. studenckich i promocji wydziału (2014 – 2020).

Tematyka badawcza:

 • Telematyka transportu,
 • Informatyka transportu,
 • Cyberbezpieczeństwo.

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor i współautor ponad 70 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych,
 • Sekretarz Naukowy Konferencji TransNav (od 2007)
 • Redaktor kwartalnika TransNav
 • Członek Sekcji Transportu Wodnego Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (od 2017)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Indywidualna II-go stopnia Jego Magnificencji Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w latach 2014, 2021
 • Nagroda Indywidualna III-go stopnia Jego Magnificencji Rektora UMG w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w latach 2009, 2012, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
 • Brązowy medal za długoletnią służbę (2013),
 • Zasłużony Pracownik Morza (2017).

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
03.11.2021