Kierownik Dziekanatu

Kierownik Dziekanatu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr inż. Magdalena Zuzelska

e-mail: dziekanatatwn.umg.edu.plm.zuzelskaatwn.umg.edu.pl
tel.:  +48 (58) 558-61-06
pokój: 105

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
13.10.2020