Wersja wpisu Rekrutacja krok po kroku z dnia 22.10.2021

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
  System IRK dostępny jest od 14 września 2021 r.
   
 2. Przygotuj ankietę osobową:
  1. wypełnij danymi ankietę osobową (podanie) w systemie IRK;
    
 3. Wybierz odpowiedni kierunek, specjalność oraz tryb, na którym chcesz studiować.
   
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji IRK. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna.
   
 5. Wgraj wersję elektroniczną zdjęcia do legitymacji (uwzględnij wymagania) do systemu IRK.
   
 6. Wgraj dokumenty elektroniczne do IRK do 24.09.2021 (do godz. 14.00):
  1. umieść elektroniczną kopię ankiety osobowej (podpisaną) w systemie IRK,
  2. umieść elektroniczną kopię dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK,
  3. umieść elektroniczną kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia,
  4. umieść elektroniczną kopię Morskiego Świadectwa Zdrowia - tylko kandydaci na kierunek Nawigacja, I stopień, stacjonarne (spec. Transport Morski),
  5. umieść elektroniczną kopię dyplom lub odpisu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  6. umieść elektroniczną kopię suplementu do dyplomu w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  7. umieść elektroniczną kopię dodatkowych dokumentów typu certyfikat językowy jeśli posiadasz (lista honorowanych certyfikatów językowych).

   Uwaga: Świadectwo zdrowia (Morskie Świadectwo Zdrowia) wymagane jest  w formie oryginalnego dokumentu składanego po wynikach wstępnych. Dotyczy tylko kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski tryb stacjonarny.
    

 7. 24.09.2021 sprawdź swój Status w systemie IRK. Jeśli jesteś Wstępnie Przyjęty to dostarcz oryginały dokumentów do  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WKR lub Dziekanatu WN, godz. 10.00-14.00.
   
 8. Komplet fizycznych dokumentów:
  1. ankieta osobowa (podpisana) z przyklejonym zdjęciem;
  2. dowód opłaty rekrutacyjnej;
  3. oryginał oraz odpis na prawach oryginału świadectwa maturalnego/dojrzałości (komplet z szkoły)– kandydaci na studia I stopnia; (kserokopie oraz dokumenty potwierdzane nie są uwzględniane)
  4. oryginał Morskiego Świadectwa Zdrowia (MŚZ). Dokument musi być prawidłowo wydany przez uprawnionego lekarza.(wzór dokumentu) (wzór prawidłowego wypełnienia) (lista uprawnionych lekarzy)
  5. dyplom lub oryginalny odpis ukończenia wyższych studiów inżynierskich pierwszego stopnia – kandydaci na studia II stopnia,
  6. oryginalny suplement dyplomu- kandydaci na studia II stopnia,
    
 9. Dostarcz oryginały dokumentów do 28.09.2021 w białej teczce z gumką (wzór) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) lub Dziekanatu na Wydziale Nawigacyjnym:
   
  1. przesyłki pocztowe, kurierskie - zalecane;

   Uniwersytet Morski w Gdyni
   Wydział Nawigacyjny- Komisja Rekrutacyjna WN
   Aleja Jana Pawła II 3
   81-345 Gdynia

  2. osobiście lub przez osoby trzecie – z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.

   Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WN w terminie 27.09.- 28.09.2021 w godz. 10-14. 
   Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
   Wydział Nawigacyjny
   Aleja Jana Pawła II 3
   81-345 Gdynia
    

 10. Dostarczenie fizycznych oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
   
 11. Wyniki końcowe rekrutacji dodatkowej zostaną ogłoszone w systemie IRK oraz przez email 29.09.2021

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
12.05.2021