O Katedrze

 

Historia

Katedra Nawigacji w obecnym kształcie powstała w 2006 roku w wyniku reorganizacji struktury Wydziału Nawigacyjnego z połączenia trzech katedr: Katedry Nawigacji kierowanej przez prof. Adama Weintrita, Katedry Nawigacji Technicznej kierowanej przez prof. Jacka Januszewskiego oraz Katedry Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych kierowanej przez prof. Włodzimierza Filipowicza. Od roku 2006 kierownikiem Katedry Nawigacji był prof. Adam Weintrit, z przerwą od 01-09-2017 do 30-09-2019, kiedy to kierownikiem był prof. Jacek Januszewski. Od roku 2020 kierownikiem jest prof. Ryszard Wawruch. Poprzednia reorganizacja Wydziału miała miejsce w roku 1991 kiedy to doszło do podziału Instytutu Nawigacji Morskiej na dwie katedry: Katedrę Nawigacji, której kolejnymi kierownikami byli: dr Klemens Tymański (1991-1994), prof. Michał Holec (1994-2003) i prof. Adam Weintrit (2003-2006) oraz Katedry Nawigacji Technicznej, której kolejnymi kierownikami byli: prof. Ryszard Wawruch (1991-1994), dr Tadeusz Stupak (1994-1997) i prof. Jacek Januszewski (1997-2006).
Katedra Nawigacji jest w prostej linii spadkobierczynią Instytutu Nawigacji Morskiej kierowanego kolejno przez doc. Bohdana Borowskiego (do 1978), prof. Mirosława Jurdzińskiego (1978-1984 oraz 1987-1991) i prof. Józefa Urbańskiego (1984-1987).

Profil

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nawigacyjnego kierunku Transport oraz Nawigacja, a także dla studentów Wydziału Elektrycznego i Mechanicznego oraz prowadzi prace naukowo-badawcze związane z szeroko rozumianą nawigacją morską i bezpieczeństwem żeglugi.
Do głównych zadań Katedry należy szkolenie, kierowanie praktykami oraz prowadzenie badań w zakresie:
 • nawigacji morskiej i bezpieczeństwa żeglugi (kartograficzno-geodezyjne podstawy nawigacji morskiej, obliczenia nawigacyjne, planowanie podróży, optymalizacja tras, zwłaszcza na akwenach ograniczonych, prezentacja informacji nawigacyjnej, wykorzystanie systemów map elektronicznych ECS oraz ECDIS, integracja systemów nawigacyjnych INS, IBS, standaryzacja terminologii nawigacyjnej, e-Navigation, nawigacja autonomiczna)
 • urządzeń i systemów nawigacyjnych
 • astronawigacji (pomiary astronawigacyjne na morzu, obliczenia astronawigacyjne, określanie pozycji metodami astronawigacyjnymi)
 • międzynarodowego prawa drogi morskiej
 • podstaw elektroniki
 • podstaw informatyki i sieci komputerowych

Dydaktyka

Na kierunku Nawigacja, specjalność Transport Morski Katedra Nawigacji prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:
 • Nawigacja
 • Astronawigacja
 • Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej
 • Urządzenia Nawigacyjne
 • Elementy Elektroniki
 • Informatyka
 • Technologie Informatyczne
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Wykład monograficzny
 • Wykład fakultatywny
 • Seminarium dyplomowe
Dodatkowo na studiach II stopnia na różnych specjalnościach:
 • Infrastruktura nawigacji
 • Podstawy żeglugi w lodach
 • Morskie systemy informacyjne
 • Systemy map elektronicznych
 • e-Navigation
 • Nawigacyjne planowanie podróży dla zbiornikowców
 • Morskie zastosowanie technologii GIS
 • Budowle hydrotechniczne i infrastruktura nawigacji
Na kierunku Transport, specjalność Transport i Logistyka Katedra Nawigacji prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:
 • Podstawy Nautyki
 • Informatyka i Technologie Informatyczne
 • Elementy Elektroniki
 • Infrastruktura Transportu
Dodatkowo na studiach II stopnia na specjalności Morskie systemy transportowe i logistyczne:
 • Bazy i hurtownie danych
Na specjalności Technologie kosmiczne i satelitarne dla WE Katedra Nawigacji prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:
 • Nawigacja kosmiczna
 • Satelitarne techniki obrazowania Ziemi

Pracownie specjalistyczne

Specyfiką Katedry Nawigacji jest duża liczba wysoce specjalistycznego sprzętu, służącego zarówno do realizacji zajęć dydaktycznych, jak i prowadzenia działalności naukowo-badawczej. W ramach Katedry funkcjonuje 15 pracowni specjalistycznych, laboratoriów i symulatorów:
 • laboratorium radarowe (s. N 315),
 • symulator radarowo - nawigacyjny (s. N 306),
 • laboratorium systemów radionawigacyjnych (naziemnych i satelitarnych), echosond nawigacyjnych i AIS (s. N 400),
 • laboratorium elementów elektronicznych (s. N 301),
 • laboratorium map elektronicznych i systemów ECDIS (s. N 012),
 • planetarium,
 • laboratorium MPDM (s. N 2A),
 • laboratorium kompasów magnetycznych i kompensacji dewiacji (s N 203),
 • laboratorium nawigacyjnych programów i serwisów elektronicznych (s. N 202),
 • laboratorium językowe (komputerowe) (s. N 212),
 • laboratorium komputerowe (s. N 312),
 • laboratorium podstaw informatyki i sieci komputerowych (s. F 213),
 • pracownie podstaw nawigacji i locji (s. N 206, N 210, N 211),
 • pracownia pomocy nawigacyjnych (s. N 210).

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
17.11.2021