O Katedrze

Katedra Eksploatacji Statku prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe z zakresu bezpieczeństwa w transporcie morskim.

W Katedrze Eksploatacji Statku we współpracy z ośrodkami naukowymi - między innymi: Akademią Morską w Szczecinie, Akademią Marynarki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Wrocławską, Centrum Techniki Okrętowej, Instytutem Lotnictwa, Fundacją Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa od wielu lat prowadzone są badania w zakresie transportu morskiego – bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa życia na morzu.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

M. Pacholski
03.12.2021