Prace badawcze

 

2013

 • Filipkowski D., Modelowanie przesyłania danych pomiędzy stacją brzegową i statkiem zgodnie z założeniami systemu e-Nawigacji, BMN, 2013/KN/1
 • Filipowicz Wł., Metody sztucznej inteligencji i ic h zastosowania w transporcie morskim, DS, 2013/KN/391
 • Formela K., Wymogi stawiane systemowi zabezpieczenia hydrometeorologicznego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu w aspekcie bezpiecznej eksploatacji statków LNG, BMN, 2013/KN/2
 • Januszewski J., Analiza możliwości eksploatacyjnych systemu Galileo i innych systemów satelitarnych po zapowiedziach zmniejszenia liczby ich satelitów operacyjnych, DS, 2013/KN/387
 • Jurdziński M., Techniczne i eksploatacyjne metody obniżenia zużycia paliwa i emisji gazów CO2 na statkach morskich. Badania eksploatacyjne układu fuzji danych zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego, DS, 2013/KN/401
 • Lenart A., Zastosowanie rozwiązań pierwszego i drugiego zadania geodezyjnego w nawigacji, DS, 2013/KN/388
 • Śniegocki H., Wykorzystanie urządzeń mostka nawigacyjnego do wspomagania nawigatora w podejmowaniu decyzji, DS, 2013/KN/389
 • Weintrit A., Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w kontekście integracji systemów nawigacyjnych IBS/INS oraz ECDIS, DS, 2013/KN/365

2012

 • Filipowicz Wł., Metody sztucznej inteligencji i ic h zastosowania w transporcie morskim, DS, 2012/KN/391
 • Januszewski J., Analiza możliwości eksploatacyjnych systemu Galileo i innych systemów satelitarnych po zapowiedziach zmniejszenia liczby ich satelitów operacyjnych, DS, 2012/KN/387
 • Jurdziński M., Modelowanie morskich systemów i procesów transportowych. Problemy geodezyjne w nawigacji morskiej, DS, 2012/KN/392
 • Neumann T., Wykorzystanie algorytmów gentycznych w problemie lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, BMN, 2012/KN/1
 • Wawruch R., Badania eksploatacyjne układu fuzji danych zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego, DS, 2012/KN/390
 • Weintrit A., Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w kontekście integracji systemów nawigacyjnych IBS/INS oraz ECDIS, DS, 2012/KN/365

2011

 • Filipkowski D., Modelowanie przesyłania danych pomiędzy stacją brzegową i statkiem zgodnie z założeniami systemu e-Nawigacja, BMN, 2011/KN/1
 • Filipowicz Wł., Modelowanie morskich systemów i procesów transportowych, DS, 2011/KN/358
 • Formela K., Ekstremalne prędkości wiatrów w obszarze górnych tras żeglugowych na Bałtyku i ich wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, BMN, 2011/KN/2
 • Januszewski J., Modelowanie dokładnościowe nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających w czasach ich intensywnej modernizacji i budowy kolejnych, DS, 2011/KN/363
 • Łącki M., Metody trenowania ewolucyjnej sieci neuronowej w systemie wspomagania sterowania statkiem, BMN, 2011/KN/3
 • Neumann T., Symulacyjne badania metody opartej na teorii Dempstera-Shafera służącej wyznaczaniu lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych, BMN, 2011/KN/4
 • Wawruch R., Analiza porównawcza możliwości detekcyjnych radarów pasma x pracujących impulsowo i na fali ciągłej z modulacją częstotliwościową, DS, 2011/KN/374
 • Weintrit A., Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w kontekście integracji systemów nawigacyjnych IBS/INS oraz ECDIS, DS, 2011/KN/365

2010

 • Brzóska S, Instalacja sonaru patrzącego wprzód w systemie mostka zintegrowanego, BW, 2010/KN/1068
 • Filipkowski D., Problem integracji obrazu kamery CCTV z obrazem radarowym, BW, 2010/KN/1069
 • Filipowicz Wł., Modelowanie morskich systemów transportowych, DS, 2010/KN/358
 • Januszewski J., Modelowanie dokładnościowe nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających w czasach ich intensywnej modernizacji i budowy kolejnych, DS, 2010/KN/363
 • Joszczuk-Januszewska J., Metodyka wdrażania przetwarzania siatkowego w przedsiębiorstwach, BW, 2010/KN/1071
 • Łącki M., Modyfikacja algorytmów trenujących sieci neuroewolucyjne w sterowaniu statkiem, BW, 2010/KN/1069
 • Neumann T., Możliwości wykorzystania metody D-S w celu wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych zapewniająca pokrycie monitorowanego obszaru, BW, 2010/KN/2010
 • Skakovski A., Algorytm uczenia populacji do szeregowania zadań z ograniczeniami czasowymi i rozdziałem zasobów dodatkowych, BW, 2010/KN/1074
 • Stupak T., Badanie odporności radaru CW FM na zakłócenia hydrometeorologiczne, BW, 2010/KN/1075
 • Szłapczyńska J., Planowanie oceanicznej trasy statku z napędem mechanicznym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, BW, 2010/KN/1076
 • Wawruch R., Badania dokładnościowe w rzeczywistych warunkach propagacyjnych radaru nawigacyjnego pracującego na fali ciągłej, DS, 2010/KN/337
 • Weintrit A., Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w kontekście integracji systemów nawigacyjnych IBS/INS oraz ECDIS, DS, 2010/KN/365

2009

 • Banachowicz A., Metody obliczeniowe w nawigacji., DS, 2009/KN/344
 • Bobkiewicz P., Urządzenie do obserwacji przejść gwiazd oparte na teodolicie z zamontowanym monolitycznym analizatorem obrazu., BW, 2009/KN/937
 • Brzóska S, Analiza konieczności dokonania zmian w Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu pod kątem udzielania pierwszeństwa drogi statkom ograniczonym swoim zanurzeniem na przykładzie ruchu statków w Zatoce Gdańskiej., BW, 2009/KN/938
 • Filipowicz Wł., Modelowanie morskich systemów transportowych., DS, 2009/KN/358
 • Januszewski J., Modelowanie dokładnościowe nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających w czasach ich intensywnej modernizacji i budowy kolejnych., DS, 2009/KN/363
 • Joszczuk-Januszewska J., Metodyka wdrażania przetwarzania siatkowego w przedsiębiorstwach., BW, 2009/KPIiSK/927
 • Kabziński P., Metoda analizy awarii nawigacyjnych z wykorzystaniem symulatora ECDIS., BW, 2009/KN/934
 • Kopacz P., Zagadnienie nawigacyjne Zermelo., BW, 2009/KN/930
 • Łącki M., Rozszerzenie funkcjonalności algorytmów neuroewolucyjnych w sterowaniu statkiem., BW, 2009/KN/932
 • Neumann T., Problem rejestracji oraz wykrycia jednostek morskich w rejonach przybrzeżnych., BW, 2009/KN/933
 • Rutkowski G., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie ewentualnej budowy systemu VTS do obsługi statków o maksymalnych gabarytach., BW, 2009/KN/935
 • Skakovski A., Algorytm uczenia populacji z wykorzystaniem entropii skrośnej do rozwiazywania dyskretno - ciąglych problemów szeregowania i rozdziału zasobów dodatkowych., BW, 2009/KN/928
 • Stupak T., Analiza zasięgu śledzenia ruchu statków na Zatoce Gdańskiej., BW, 2009/KN/931
 • Szklarski A., Porównanie prawdopodobieństw wykrycia małych obiektów pływających przez morskie radary nawigacyjne pracujące w pasmach X i S. , BW, 2009/KN/936
 • Szłapczyńska J., Analiza porównawcza wybranych metod optymalizacyjnych w planowaniu drogi morskiej statku., BW, 2009/KN/929
 • Wawruch R., Badania dokładnościowe w rzeczywistych warunkach propagacyjnych radaru nawigacyjnego pracującego na fali ciągłej., DS, 2009/KN/337
 • Weintrit A., Problemy weryfikacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2009/KN/299

2008

 • Banachowicz A., Metody obliczeniowe w nawigacji., DS, 2008/KN/344
 • Bobkiewicz P., Wyznaczenia astronomiczne z użyciem monolitycznego analizatora obrazu, BW, 2008/KN/811
 • Januszewski J., Modelowanie dokładnościowe nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, dokładność pozycji określonej za ich pomocą., DS, 2008/KN/328
 • Joszczuk-Januszewska J., Metoda wdrażania przetwarzania siatkowego w przedsiębiorstwach, BW, 2008/KPIiSK/798
 • Jurdziński M., Modelowanie morskich systemów i procesów transportowych., DS, 2008/KN/335
 • Kabziński P., Zastosowania aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich, BW, 2008/KN/812
 • Kopacz P., Analiza błędów implementacji Formal Safety Assessment ( FSA) w praktyce, BW, 2008/KN/799
 • Łącki M., Zastosowanie ewolucyjnych sieci neuronowych w sterowaniu statkiem., BW, 2008/KN/815
 • Neumann T., Wykorzystania mechanizmów fuzji danych w problemie pokrycia monitorowanego obszaru., BW, 2008/KN/816
 • Rutkowski G., Analiza infrastruktury nawigacyjnej w kontekście ceny bezpieczeństwa nawigacyjnego transportu wodnego w Delcie Wisły i na Zalewie Wiślanym, BW, 2008/KN/803
 • Skakovski A., Ewolucyjne metody rozwiązywania dyskretno - ciągłych problemów szeregowania zadań na systemach wieloprocesorowych., BW, 2008/KN/804
 • Stupak T., Analiza parametrów radarowego równania zasiegu dla radaru impulsowego i na fali ciągłej., BW, 2008/KN/807
 • Szklarski A., Możliwości wykrycia biernych reflektorów radarowych pracujących w paśmie S., BW, 2008/KN/808
 • Szłapczyńska J., Ewolucyjne algorytmy wielokryterialne w planowaniu drogi morskiej., BW, 2008/KN/809
 • Wawruch R., Badania dokładnościowe w rzeczywistych warunkach propagacyjnych radaru nawigacyjnego pracującego na fali ciągłej., DS, 2008/KN/337
 • Weintrit A., Problem weryfikacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2008/KN/299

2007

 • Banachowicz A., Układy odniesienia i współrzędnych stosowane w nawigacji i hydrografii., DS, 2007/KN/313
 • Bobkiewicz P., Zastosowanie monolitycznych analizatorów obrazu do automatyzacji wyznaczeń astronomicznych., BW, 2007/KN/
 • Czapczyk M., Analiza prędkości statku w procesie planowania nawigacji z uwzględnieniem występowania zakłóceń jako funkcji oddziaływania środowiska morskiego., BW, 2007/KN/
 • Dziula P., Koncepcja standardów eksploatacyjnych dla systemów nawigacyjnych., BW, 2007/KN/
 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim - modelowanie i optymalizacja procesów transportowych i przeładunkowych., DS, 2007/KPIiSK/111
 • Januszewski J., Modelowanie dokładnościowe nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, dokładność pozycji określonej za ich pomocą., DS, 2007/KN/328
 • Joszczuk-Januszewska J., Analiza możliwości przetwarzania siatkowego i jego zastosowanie w wybranych przedsiębiorstwach., BW, 2007/KN/
 • Jurdziński M., Modelowanie morskich systemów i procesów transportowych., DS, 2007/KN/335
 • Kopacz P., Analiza geometryczno - wariacyjnych podstaw nawigacji w oparciu o geometrię Riemanna - Fimlera i topologię., BW, 2007/KN/
 • Łącki M., Zastosowanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem w procesach podejmowania decyzji., BW, 2007/KN/
 • Neumann T., Wykorzystanie mechanizmów fuzji danych w analizie danych na statku., BW, 2007/KN/
 • Singh S., Weryfikacja modelu dna morskiego w akwenie Dover Strait stosowanym w symulatorze nawigacyjnym MK3 Norcontrol., BW, 2007/KN/
 • Skakovski A., Zastosowanie algorytmu hybrydowego do rozwiązywania dyskretno - ciągłych problemów szeregowania zadań na systemach wieloprocesorowych., BW, 2007/KN/
 • Stawicki K., Modelowanie manewru ostatniej chwili w sytuacji kolizyjnej na morzu., BW, 2007/KN/
 • Stupak T., Analiza parametrów radarowego równania zasiegu., BW, 2007/KN/
 • Szklarski A., Fluktuacyjne modele Swerlinga - zasady kwalifikacji ech o skutecznej powierzchni odbicia mniejszej niż 10 m2., BW, 2007/KN/
 • Szłapczyńska J., Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w pogodowym prowadzeniu statków z napędem hybrydowym., BW, 2007/KN/
 • Wawruch R., Badania dokładnościowe w rzeczywistych warunkach propagacyjnych radaru nawigacyjnego pracującego na fali ciągłej., DS, 2007/KN/337
 • Weintrit A., Problemy weryfikacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2007/KN/299

2006

 • Banachowicz A., Układy odniesienia i współrzędnych stosowane w nawigacji i hydrografii., DS, 2006/KN/313
 • Bobkiewicz P., Automatyzacja obserwacji ciał niebieskich za pomocą teodolitu w celu określania pozycji metodą Gaussa-Mazajewa., BW, 2006/KN/545
 • Dziula P., Podsystem nawigacyjny w systemie transportowym – budowa i funkcje., BW, 2006/KN/535
 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim - modelowanie i optymalizacja procesów transportowych i przeładunkowych., DS, 2006/KPIiSK/111
 • Januszewski J., Modelowanie dokładnościowe nawigacyjnych systemów satelitarnych i systemów je wspomagających w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, dokładność pozycji określonej za ich pomocą., DS, 2006/KNT/328
 • Joszczuk-Januszewska J., Korzyści z przetwarzania danych w siatkach obliczeniowych (gridach)., BW, 2006/KPIiSK/539
 • Jurdziński M., Modelowanie morskich systemów i procesów transportowych., DS, 2006/KN/335
 • Kopacz P., Zagadnienie nawigacyjne Zermelo., BW, 2006/KN/651
 • Neumann T., System automatycznej identyfikacji statków AIS z wykorzystaniem technologii internetowych., BW, 2006/KPIiSK/556
 • Rutkowski G., Ocena bezpieczeństwa żeglugi oraz efektywności transportu morskiego w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym w oparciu o nową koncepcję systemu bezpieczeństwa., BW, 2006/KN/557
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2006/KN/187
 • Singh S., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój sektora morskiego., BW, 2006/KNT/541
 • Stawicki K., Wyznaczanie minimalnej odległości pomiędzy statkami w której statek mający pierwszeństwo drogi powinien podjąć manewr w celu uniknięcia zderzenia., BW, 2006/KN/550
 • Stupak T., Badania dokładności śledzenia radarowego małych jednostek morskich., BW, 2006/KNT/549
 • Szklarski A., Prawdopodobieństwo radiolokacyjnego wykrycia małych jednostek pływających w obszarze działania systemu VTS ZATOKA., BW, 2006/KNT/548
 • Szłapczyńska J., Wielokryterialny system wspierający wybór drogi statku dla dowolnego modelu domeny statku., BW, 2006/KPIiSK/538
 • Wawruch R., Wpływ uniwersalnego statkowego systemu automatycznej identyfikacji AIS na bezpieczeństwo żeglugi., DS, 2006/KNT/300
 • Weintrit A., Problemy prezentacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2006/KN/299

2005

 • Banachowicz A., Układy odniesienia i współrzędnych stosowane w nawigacji i hydrografii., DS, 2005/KN/313
 • Bobkiewicz P., Metoda określania pozycji obserwatora na podstawie analizy fotografii cyfrowych ciał niebieskich wykonywanych w nocy w odniesieniu do kierunku pionu., BW, 2005/KN/446
 • Dziula P., Aplikacje oparte na mapach elektronicznych, stosowane w różnych systemach transportowych i ich wpływ na efektywność procesu transportowego., BW, 2005/KN/436
 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim - modelowanie i optymalizacja procesów transportowych i przeładunkowych., DS, 2005/KPiSK/111
 • Januszewski J., Dokładność pozycji określonej za pomocą systemu GPS i jego odmiany różnicowej, systemu Glonass oraz systemu Eurofix., DS, 2005/KNT/281
 • Joszczuk-Januszewska J., Analiza efektów rozwiązań opartych na przetwarzaniu danych biznesowych w siatkach obliczeniowych., BW, 2005/KPiSK/440
 • Jurdziński M., Analiza bezpieczeństwa statku przy wykorzystaniu kodeksu ISM., DS, 2005/KN/315
 • Kopacz P., Prezentacja obszaru bezpieczeństwa statku na morskiej mapie nawigacyjnej., BW, 2005/KN/452
 • Rutkowski G., Zastosowanie przestrzennego modelu domeny do oceny ryzyka nawigacyjnego oraz wyboru bezpiecznej trajektorii ruchu statku w akwenach ograniczonych., BW, 2005/KN/442
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2005/KN/187
 • Singh S., Modelowanie współpracy działalności rozwojowej Akademii Morskiej w Gdyni z Indiami przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej., BW, 2005/KNT/448
 • Stupak T., Wykrywanie małych jednostek morskich za pomocą radarów statkowych., BW, 2005/KNT/450
 • Wawruch R., Wpływ uniwersalnego statkowego systemu automatycznej identyfikacji (AIS) na bezpieczeństwo żeglugi., DS, 2005/KNT/300
 • Weintrit A., Problemy prezentacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2005/KN/299

2004

 • Banachowicz A., Dydaktyka przedmiotów nawigacyjnych (nautycznych) wobec współczesnych wymagań bezpieczeństwa żeglugi., DS, 2004/KN/298
 • Cydejko J., Ocena dokładności wyznaczania pozycji z wykorzystaniem systemu EGNOS., BW, 2004/KNT/367
 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim - modelowanie i optymalizacja procesów transportowych i przeładunkowych., DS, 2004/KPiSK/111
 • Januszewski J., Dokładność pozycji określonej za pomocą systemu GPS i jego odmiany różnicowej, systemu Glonass oraz systemu Eurofix., DS, 2004/KNT/281
 • Joszczuk-Januszewska J., Aspekty przetwarzania danych biznesowych w sieci gird w systemach zarządzania bazami danych., BW, 2004/KPISK/368
 • Jurdziński M., Rola Kodeksu ISM w procesie podniesienia bezpieczeństwa żeglugi., DS, 2004/KN/297
 • Król A., Wykorzystanie sieciowych obserwacji różnicowych w morskich aplikacjach systemu DGPS., BW, 2004/KNT/369
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2004/KN/187
 • Szklarski A., Pomiar charakterystyk promieniowania statku szkolno-badawczego m/v Horyzont II., BW, 2004/KNT/370
 • Wawruch R., Wpływ uniwersalnego statkowego systemu automatycznej identyfikacji (AIS) na bezpieczeństwo żeglugi., DS, 2004/KNT/300
 • Weintrit A., Problemy prezentacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2004/KN/299

2003

 • Dziula P., Implementacja nadmiaru informacyjnego w morskim systemie transportowym., BW, 2003/KN/300
 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim - modelowanie i optymalizacja procesów transportowych i przeładunkowych., DS, 2003/KPiSK/111
 • Januszewski J., Badania eksploatacyjno-nawigacyjne systemów GPS, Glonass, DGPS i Loran C pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 2003/KNT/203
 • Januszewski J., Dokładność pozycji określonej za pomocą systemu GPS i jego odmiany różnicowej, systemu Glonass oraz systemu Eurofix., DS, 2003/KNT/281
 • Jurdziński M., Modelowanie bezpieczeństwa statku przy wykorzystaniu kodu ISM., DS, 2003/KN/279
 • Niewiak A., Analiza efektywności stosowania metody A1NA2 I.Tijardoviča w różnych szerokościach geograficznych., DS, 2003/KN/280
 • Rutkowski G., Opracowanie systemu bezpieczeństwa oraz systemu regulacji zanurzenia na potrzeby zabezpieczenia prac podwodnych oraz nurkowań głębokowodnych w batychronie., BW, 2003/KN/301
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2003/KN/187
 • Skakovski A., Zastosowanie ewolucyjnych metod rozwiązywania dyskretno-ciągłych problemów szeregowania zadań na systemach wieloprocesorowych., BW, 2003/KPISK/306
 • Szklarski A., Wpływ zakłóceń od fali morskiej na możliwość wykrycia małych jednostek pływających za pomocą pokładowych urządzeń radiolokacyjnych., BW, 2003/KNT/307
 • Wawruch R., Obróbka cyfrowa sygnału radarowego w systemach mostka zintegrowanego., DS, 2003/KNT/240
 • Weintrit A., Problemy generalizacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2003/KN/233

2002

 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim - modelowanie i optymalizacja procesów transpor-towych i przeładunkowych., DS, 2002/KPiSK/111
 • Januszewski J., Badania eksploatacyjno-nawigacyjne systemów GPS, Glonass, DGPS i Loran C pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 2002/KNT/203
 • Jurdziński M., Lądowe systemy wspomagania nawigacji w rejonach ograniczonych., DS, 2002/KN/231
 • Niewiak A., Analiza pozycji obserwowanych na mapie Merkatora przy błędnej identyfikacji znaku nawigacyjnego., DS, 2002/KN/230
 • Rutkowski G., Aspekty nawigacji podwodnej w nurkowaniu swobodnym oraz urządzeniach wspomagających pracę pod wodą., BW, 2002/KN/226
 • Rymarz Wł., e programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2002/KN/187
 • Szklarski A., Metoda wyznaczania wartości dominującej skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radarowych., BW, 2002/KNT/231
 • Śniegocki H., Badanie wektora ruchu statku w systemie kontroli ruchu (VTS)., BW, 2002/KNT/232
 • Wawruch R., Obróbka cyfrowa sygnału radarowego w systemach mostka zintegrowanego., DS, 2002/KNT/
 • Wawruch R., Obróbka cyfrowa sygnału radarowego w systemach mostka zintegrowanego., DS, 2002/KNT/240
 • Weintrit A., Automatyczna rejestracja pozycji statku z wykorzystaniem elektronicznej mapy nawigacyjnej., BW, 2002/KN/225
 • Weintrit A., Problemy generalizacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2002/KN/233

2001

 • Dziula P., Modele wymiany informacji pomiędzy statkami a służbami lądowymi umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności żeglugi., BW, 2001/KN/163
 • Filipowicz Wł., Badania operacyjne w transporcie morskim., DS, 2001/KPiSK/111
 • Januszewski J., Badania eksploatacyjno-nawigacyjne systemów GP, Glonass, DGPS i Loran C pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 2001/KNT/203
 • Jurdziński M., Opracowanie koncepcji zintegrowanego mostka nawigacyjnego pod kątem kryteriów ergonomicznych., DS, 2001/KN/219
 • Niewiak A., Nawigacyjne i hydrometeorologiczne uwarunkowania akcji SAR na Południowym Bałtyku., DS, 2001/KN/217
 • Rutkowski G., Zastosowanie przestrzennego modelu domeny do oceny ryzyka nawigacyjnego oraz wyboru bezpiecznej prędkości statku., BW, 2001/KN/164
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2001/KN/187
 • Stawicki K., Wyznaczenie bezpiecznej trasy statku z uwzględnieniem zmiennych warunków meteorologicznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych., BW, 2001/KN/168
 • Szklarski A., Możliwość wykrywania obiektów poszukiwanych w akcji ratowania życia na morzu z wykorzystaniem radarów nawigacyjnych., BW, 2001/KNT/166
 • Wawruch R., Podstawowe procesy cyfrowe systemów elektronicznych map nawigacyjnych., DS, 2001/KNT/
 • Weintrit A., Geograficzne systemy informacyjne w zastosowaniach morskich. Nawigacyjny system informacyjny ECDIS., BW, 2001/KN/158
 • Weintrit A., Problemy aktualizacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2001/KN/206

2000

 • Jackowski K., Sformalizowany opis procesu nawigacyjnego., BW, 2000/KN/96
 • Januszewski J., Badania eksploatacyjno-nawigacyjne systemów GPS, Glonass, DGPS i Loran C pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 2000/KNT/203
 • Januszewski J., Symulator mostka zintegrowanego., DS, 2000/KNT/133
 • Jurdziński M., Opracowanie koncepcji zintegrowanego mostka nawigacyjnego pod kątem kryteriów ergonomicznych., DS, 2000/KN/204
 • Niewiak A., Modele i algorytmy zadań związanych z manewrowaniem względem obiektów ruchomych., DS, 2000/KN/207
 • Rutkowski G., Modelowanie domeny statku w procesie manewrowania w ograniczonych akwenach., BW, 2000/KN/97
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych w myśl wymagań konwencji STCW 78/95., DS, 2000/KN/187
 • Szklarski A., Właściwości eksploatacyjne czynnych reflektorów radarowych., BW, 2000/KNT/99
 • Tymański K., Modele i algorytmy zadań astronawigacyjnych we współczesnej nawigacji., DS, 2000/KN/205
 • Weintrit A., Problemy aktualizacji danych morskich map nawigacyjnych., DS, 2000/KN/206

1999

 • Holec M., Nawigacyjna osłona poszukiwania i ratowania w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 1999/KN/144
 • Januszewski J., Symulator mostka zintegrowanego., DS, 1999/KNT/133
 • Jurdziński M., Kompleksowy projekt mostka nawigacyjnego w aspekcie ergonomicznych wymagań jednoosobowej wachty morskiej., DS, 1999/KN/166
 • Rutkowski G., Modelowanie domeny statku w procesie manewrowania w ograniczonych akwenach., BW, 1999/KN/22
 • Rymarz Wł., Modele programów nauczania kandydatów na oficerów pokładowych i doskonalenia oficerów w świetle wymagań Konwencji STCW 78/95., DS, 1999/KN/187
 • Stupak T., Badanie eksploatacyjno-nawigacyjne systemu satelitarnego DGPS pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 1999/KNT/24
 • Tymański K., Modele autonomicznej nawigacji morskiej w świetle wymagań i ograniczeń przełomu wieków., DS, 1999/K/188
 • Weintrit A., Problemy planowania podróży w systemie ECDIS. Badania możliwości planowania drogi statku na postawie systemu map elektronicznych Navi Sailor 2400 S firmy Transas Marine., BW, 1999/KN/21
 • Weintrit A., Opracowanie algorytmów planowania podróży w systemie ECDIS dla potrzeb decyzyjnego systemu ekspertowego nawigacji i kierowania statkiem w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1999/KN/167

1998

 • Januszewski J., Symulator mostka zintegrowanego., DS, 1998/KNT/133
 • Jurdziński M., Opracowanie kompleksowego modelu mostka nawigacyjnego., DS, 1998/KN/166
 • Rutkowski G., Domena statku jako wskaźnik ryzyka nawigacyjnego na akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., BW, 1998/KN/3 GU
 • Stupak T., Badanie eksploatacyjno-nawigacyjne systemu satelitarnego pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 1998/KNT/24
 • Weintrit A., Problemy planowania podróży w systemie ECDIS. Analiza oraz testowanie możliwości planowania drogi statku w systemie map elektronicznych Navi Sailor 2400 ECS firmy Transas Marine., BW, 1998/KN/1 GU
 • Weintrit A., Opracowanie algorytmów planowania podróży w systemie ECDIS., DS, 1998/KN/167

1997

 • Holec M., Optymalizacja tras i automatyzacji nawigacji w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1997/KN/89
 • Januszewski J., Symulator mostka zintegrowanego., DS, 1997/KNT/133
 • Stupak T., Badanie eksploatacyjno-nawigacyjne systemu satelitarnego DGPS pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 1997/KNT/24

1996

 • Holec M., Optymalizacja tras i automatyzacji nawigacji w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1996/KN/89
 • Januszewski J., Identyfikacja rejonów zmniejszonej dokładności pozycji w wypadku awarii lub wyłączenia jednego i więcej satelitów systemu GPS-NAVSTAR., DS, 1996/KNT/113
 • Niewiak A., Matematyczne problemy identyfikacji obiektów nawigacyjnych., BW, 1996/KN/363
 • Stupak T., Badanie eksploatacyjno-nawigacyjne systemu satelitarnego DGPS pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej strefie odpowiedzialności., DS, 1996/KNT/24
 • Stupak T., Analiza radarowych zdjęć lotniczych do kontroli ruchu statku i lokalizacji zanieczyszczeń wód Bałtyku., DS, 1996/KNT/114
 • Wawruch R., Model decyzyjny systemu kontroli ruchu statków (VTS)., DS, 1996/KNT/103
 • Weintrit A., Problemy planowania podróży w systemie ECDIS., BW, 1996/KN/364

1995

 • Holec M., Optymalizacja tras i automatyzacji nawigacji w akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym., DS, 1995/KN/89
 • Stupak T., Model decyzyjny systemu nadzoru ruchu statków., DS, 1995/KNT/103
 • Stupak T., Badanie eksploatacyjne systemu satelitarnego GPS-NAVSTAR i GPS Różnicowy., DS, 1995/KNT/24
 • Stupak T., Analiza parametrów eksploatacyjnych ARPA., DS, 1995/KNT/26

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
02.12.2021