Prodziekan ds. dydaktyki i organizacji studiów

 

Dr inż. Przemysław Dziula


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 GT (2021),
 • Doktor nauk technicznych w zakresie transportu, Politechnika Warszawska (2004),
 • Magister inż. nawigator morski, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (1996).

Zajmowane stanowiska:

 • Adiunkt, Katedra Nawigacji, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2004),
 • Asystent, Katedra Nawigacji, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (1996 – 2004).

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego ds. dydaktyki i organizacji studiów (od 2020),
 • Zastępca kierownika Katedry Nawigacji (2019 – 2020),
 • Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego ds. studenckich i promocji wydziału (2012 – 2013),
 • Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego ds. kształcenia (2011 – 2012).

Tematyka badawcza:

 • Systemy nawigacji elektronicznej,
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych,
 • Zarządzanie kryzysowe w systemach transportowych.

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych,
 • Wykonawca projektów wspófinansowanych przez UE, a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG,
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu (od 2007).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Indywidualna III-go stopnia Jego Magnificencji Rektora AM w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w latach 2004 i 2015,
 • Brązowy medal za długoletnią służbę, nadany w 2015 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
 • Brązowy Krzyż Zasługi, nadany w 2005 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Beata von Schada Borzyszkowska
26.10.2021