Projekty naukowo badawcze

 

Udział w projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Opracowanie i badanie procesu przetwarzania i prezentacji informacji nawigacyjnie użytecznej zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego dla potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM). Projekt rozwojowy Nr OR00002606. Akademia Morska w Gdyni, Katedra Nawigacji, Gdynia, 2008-2010;
 2. Wykrywanie i prezentacja w czasie rzeczywistym obszarów o szczególnie dużym natężeniu ruchu morskiego. Projekt polsko-chiński nr 34-26. Akademia Morska w Gdyni - Shanghai Maritime University, Gdynia-Shanghai 2010;

Udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

 1. Nawigacyjny algorytm wyznaczania parametrów trajektorii w systemach map elektronicznych ECDIS. Nowe spojrzenie na loksodromę, ortodromę oraz linię geodezyjna w nawigacji morskiej. Dyscyplina: Geodezja i Kartografia. Kierownik projektu: Weintrit A. Zespół badawczy: Kopacz P. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr N N526 205540. Akademia Morska, Gdynia, 2011-2012.
 2. Zintegrowany system sterowania mechanizmami ruchu suwnic. Dyscyplina: Transport. Kierownik projektu: Smoczek J.. Zespół badawczy: pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Akademii Morskiej w Gdyni. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, grant nr N N509 518940. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2011-2013.

Udział w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych finansowanych przez przemysł

 1. Praca badawczo – rozwojowa w ramach zadania Budowa publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia w zakresie możliwości bezpiecznego cumowania promu do projektowanego nabrzeża dla zaprojektowanych urządzeń cumowniczych, 2014 – 2015, w trakcie realizacji na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
 2. Praca badawczo-rozwojowa pt. Koncepcja działania Centrum ratownictwa morskiego i przeciwpożarowego wraz z programami kursów specjalistycznych w Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe; na zlecenie Akademii Morskiej w Gdyni i Navimor International realizujących budowę Namibe Fishery Academy w Angoli, 2014.
 3. Projekt badawczy nt. Analiza nawigacyjna projektowanego terminalu promowego w Gdyni; na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia, 2013.
 4. Projekt badawczy nt. Analiza możliwości wejścia zestawów pchanych o długości 112 m na Zalew Wiślany i do portu Elbląg z uwzględnieniem parametrów jednostek oraz stanów załadowania, trajektorii torów wodnych i warunków hydrometeorologicznych; na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, 2012.
 5. Praca pt. Badanie symulacyjne toru podejściowego oraz cumowania statku klasy Triple E do planowanego nadbrzeża DCT Gdańsk S.A; na zlecenie Zarządu Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego (DCT) Gdańsk, 2012.
 6. Praca badawcza nt. Wyznaczanie zasad bezpieczeństwa na obszarze Zatoki Pomorskiej w aspekcie budowy portu zewnętrznego z uwzględnieniem statków LNG; na zlecenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 2011.
 7. Wykonanie analizy przyczyn wejścia na mieliznę masowca Achilles na Zatoce Gdańskiej na zlecenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, 2014 – 2015, w trakcie realizacji (kierowanie zespołem wykonującym analizę).
 8. Projekt kompleksowego szkolenia załogi dla nowo budowanego żaglowca szkoleniowego dla Marynarki Wojennej Algierii. Habilitant był członkiem polskiej delegacji negocjującej z dowództwem Marynarki Wojennej Algierii warunki budowy żaglowca w polskiej stoczni i szkolenia załogi dla nowo budowanego statku. W wyniku negocjacji podpisano umowę na budowę żaglowca w Gdańskiej Stoczni Remontowej i szkolenie załogi przez Studium Doskonalenia Kadr AMG i Akademię Morską w Gdyni.
 9. Projekt założeń budowy przez Akademię Morską w Gdyni i firmę NAVIMOR INTERNTIONAL uczelni morskiej w Afryce – w Angoli „Namibe Fishery Academy”, 2010. Habilitant był członkiem

Udział w projektach międzynarodowych

 1. Research Grant of International Association of Maritime Universities (IAMU): Model Course on Navigation in Polar Waters, sponsored by Nippon Foundation, under chairmanship of Prof. Qinyou Hu, Shanghai Maritime University, Shanghai 2014-2015.
 2. Research Grant of International Association of Maritime Universities (IAMU): Formal Safety Assessment in Polar Maritime Transportation: Aa Applied to Routeing, Emergency Procedures and Human Factors, sponsored by Nippon Foundation, under chairmanship of Capt. Dr. James R. Parsons, Marine Institute of Memorial University, St. John’s, Newfoundland, Canada, 2015-2016.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
02.12.2021