Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji statku w transporcie morskim oraz tworzenia i eksploatacji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z bezpieczeństwem transportu, w tym bezpieczeństwem ruchu statków, ratownictwem, a także inżynierią ruchu morskiego.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Zarządzanie w Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów pokładowych, w jednostkach związanych z administracją morską, w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską, służbach ratowniczych, jednostkach samorządowych, sztabach kryzysowych oraz organizacjach realizujących szeroko rozumiane zadania związane z bezpieczeństwem.

Absolwentów studiów II stopnia kierunku Nawigacja cechuje:

  • dobre przygotowanie zawodowe,
  • nowoczesna wiedza techniczna,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność samokształcenia,
  • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
  • duża sprawność fizyczna i manualna,
  • odporność na stresy,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
T.Neumann 18.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 12.09.2017