Żegluga Arktyczna

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Żegluga Arktyczna jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki warunków arktycznych.

Absolwenci tej specjalności mogą zajmować stanowiska oficerskie na statkach morskiej floty handlowej, a także stanowiska w przedsiębiorstwach sektora żeglugowego i wydobywczego. Kształcenie odbywa się na poziomie znacznie przewyższającym międzynarodowe standardy szkolenia oficerów, zaś absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Żegluga Arktyczna są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, szczególnie na jednostek nawigujących w obszarach lodowych. Specjalność ta charakteryzuje się przygotowaniem nawigatorów do prowadzenia żeglugi w specyficznych warunkach, na akwenach gdzie bezpieczeństwo nawigacji wymaga specjalistycznego przygotowania.

Absolwentów studiów II stopnia kierunku Nawigacja cechuje:

  • dobre przygotowanie zawodowe,
  • nowoczesna wiedza techniczna,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność samokształcenia,
  • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
  • duża sprawność fizyczna i manualna,
  • odporność na stresy,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
T.Neumann 18.08.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.08.2017