Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statków morskich oraz administrowania polską strefą ekonomiczną. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy z nawigacji morskiej oraz nabycie wiedzy z zakresu prawnych w gospodarce morskiej. Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich oraz w administracji morskiej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
T.Neumann 27.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 27.05.2018