Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statków morskich a także przygotowania, planowania i realizacji prac hydrograficznych. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy z nawigacji morskiej oraz nabycie wiedzy z zakresu projektowania oznakowania nawigacyjnego i realizacji prac hydrograficznych. Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich oraz w instytucjach i firmach związanych z gospodarką morską w obszarze hydrografii morskiej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
T.Neumann 27.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 27.05.2018