Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z bezpieczeństwem i inżynierią ruchu śródlądowego, zarządzaniem istniejącą i rozbudową infrastruktury transportu śródlądowego. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem infrastrukturą śródlądową, w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem śródlądowym, w jednostkach samorządowych, w sztabach kryzysowych.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
T.Neumann 27.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 27.05.2018