Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego