Rekrutacja uzupełniająca na Studia Podyplomowe WN

Do dnia 3 marca br. trwa rekrutacja uzupełniająca na I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” organizowanych przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych, z uwzględnieniem zarówno branży OO&G (Offshore Oil & Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy). Rozwój energetyki wiatrowej i przemysłu wydobycia ropy i gazu w obszarach morskich stanowi znaczący element rozwoju światowej gospodarki, a w najbliższym czasie także gospodarki krajowej. Kompetentna kadra, świadoma zagrożeń i wyzwań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów jest niezbędnym ogniwem w dynamicznym i zrównoważonym rozwoju przemysłu OO&G oraz OWE. Studia są przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządczej i menadżerów, ale także dla członków i doradców zespołów projektowych oraz osób odpowiedzialnych za planowanie, przygotowanie i realizację poszczególnych etapów projektów i zadań. Rozwój kadry świadczącej usługi niezbędne w energetyce morskiej, świadomej zagrożeń i ich konsekwencji, potrafiącej dokonać analizy i oceny ryzyka, oraz zaplanować i skutecznie realizować działania eliminujące i ograniczające ryzyko, jest jednym z wyzwań rozwoju branży offshore i sektora odnawialnych źródeł energii.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 190 godzin. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 r. 

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona do dnia 3 marca br. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres podyplomoweatwn.umg.edu.pl lub tradycyjną pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego UMG.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na I edycję studiów.
Więcej informacji na stronie: Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej | Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (umg.edu.pl)

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
01.03.2022