Wydział Nawigacyjny po raz czwarty laureatem konkursu „Studia z Przyszłością 2024” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym PREMIUM oraz PROGRES ROKU!

Wydział Nawigacyjny po raz czwarty laureatem konkursu „Studia z Przyszłością 2024” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym PREMIUM oraz PROGRES ROKU!

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz kolejny uhonorowany został Certyfikatem Akredytacyjnym 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”!


W konkursie nagradzane są najbardziej innowacyjne i nowoczesne kierunki oraz programy studiów na polskich uczelniach. Prestiżowy tytuł „Studia z przyszłością 2024” otrzymał kierunek Nawigacja (I stopnia).

W związku ze znakomitym wynikiem punktowym oraz osiągniętym największym progresem w zakresie kryteriów oceny akredytacyjnej oraz wysiłkiem włożonym w nowoczesne kształcenie studentów jak i w przygotowanie aplikacji konkursowej, Wydział Nawigacyjny otrzymał dodatkowo statuetkę oraz Certyfikat Nadzwyczajny PROGRES ROKU.

Specjalnym Wyróżnieniem, jakim jest Certyfikat Nadzwyczajny PREMIUM, uhonorowano menedżerów najlepszych kierunków studiów w Polsce, dając tym samym wyraz uznania Wydziałowi Nawigacyjnemu i jego władzom.

Certyfikaty i wyróżnienia odebrał Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG w trakcie uroczystej Gali, która odbyła się w dniu 04.03.2024 r. we Wrocławiu w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław.

Projekt „Studia z Przyszłością” ma charakter konkursu jakości i ogólnopolskiego programu akredytacji środowiskowej, która adresowana jest do instytucji szkolnictwa wyższego. W programie wskazywane i nagradzane są kierunki oraz specjalności studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, nowatorstwem modelu edukacji praktycznej oraz skutecznością w realizacji celów akademickich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy, w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech fundamentach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Organizatorami Programu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Certyfikaty przyznane zostały na podstawie rekomendacji i wniosków Komisji Certyfikacyjnej, reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i NGO.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

W. Szostak
05.03.2024