Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

II