Rekrutacja krok po kroku

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
  System IRK dostępny jest od 4 maja 2022 r.
   
 2. Przygotuj ankietę osobową:
  1. wypełnij danymi ankietę osobową (podanie) w systemie IRK;
    
 3. Wybierz odpowiedni kierunek, specjalność oraz tryb, na którym chcesz studiować.
   
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji IRK. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy kierunek oraz tryb studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna.
   
 5. Wgraj wersję elektroniczną zdjęcia do legitymacji (uwzględnij wymagania) do systemu IRK.
   
 6. Wgraj dokumenty elektroniczne do IRK do 15.07.2021 (do godz. 14.00):
  1. umieść elektroniczną kopię ankiety osobowej (podpisaną) w systemie IRK,
  2. umieść elektroniczną kopię dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK,
  3. umieść elektroniczną kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia,
  4. umieść elektroniczną kopię Morskiego Świadectwa Zdrowia - tylko kandydaci na kierunek Nawigacja, I stopień, stacjonarne (spec. Transport Morski),
  5. umieść elektroniczną kopię dyplom lub odpisu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  6. umieść elektroniczną kopię suplementu do dyplomu w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  7. umieść elektroniczną kopię dodatkowych dokumentów typu certyfikat językowy jeśli posiadasz (lista honorowanych certyfikatów językowych).

   Uwaga: Świadectwo zdrowia (Morskie Świadectwo Zdrowia) wymagane jest  w formie oryginalnego dokumentu składanego po wynikach wstępnych. Dotyczy tylko kierunku Nawigacja specjalność Transport Morski tryb stacjonarny.
    
 7. 16.07.2022 sprawdź swój Status w systemie IRK. Jeśli jesteś Wstępnie Przyjęty to dostarcz do 28.07.2022 oryginały dokumentów do  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WKR lub Dziekanatu WN, godz. 10.00-14.00.
   
 8. Komplet fizycznych dokumentów:
  1. ankieta osobowa (podpisana) z przyklejonym zdjęciem;
  2. dowód opłaty rekrutacyjnej;
  3. Oryginał lub potwierdzoną przez uczelnię kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości. Oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysłania  dokumentów przesyłka kurierską należy oprócz kopii dołączyć oryginał – kandydaci na studia I stopnia;
  4. oryginał Morskiego Świadectwa Zdrowia (MŚZ). Dokument musi być prawidłowo wydany przez uprawnionego lekarza.(wzór dokumentu) (wzór prawidłowego wypełnienia) (lista uprawnionych lekarzy)
  5. dyplom lub oryginalny odpis ukończenia wyższych studiów inżynierskich pierwszego stopnia – kandydaci na studia II stopnia,
  6. oryginalny suplement dyplomu- kandydaci na studia II stopnia,
    
 9. Dostarcz oryginały dokumentów do 28.07.2022 w białej teczce z gumką (wzór) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) lub Dziekanatu na Wydziale Nawigacyjnym:
   
  1. przesyłki pocztowe, kurierskie - zalecane;

   Uniwersytet Morski w Gdyni
   Wydział Nawigacyjny- Komisja Rekrutacyjna WN
   Aleja Jana Pawła II 3
   81-345 Gdynia

  2. osobiście lub przez osoby trzecie – z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.

   Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WN w terminie 18.07.- 28.07.2022 w godz. 10-14. 
   Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
   Wydział Nawigacyjny
   Aleja Jana Pawła II 3
   81-345 Gdynia
    
 10. Dostarczenie fizycznych oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
   
 11. Wyniki końcowe rekrutacji podstawowej zostaną ogłoszone w systemie IRK oraz przez email 29.07.2022

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
12.05.2021