Rekrutacja Otwarta !

W ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia następujących kierunków i specjalności:
 

TERMINY REKRUTACJI:

Od 06.05.2024 r. - 15.07.2024 r. - zgłoszenia elektroniczne: www.irk.umg.edu.pl(link is external);

(uzupełnianie dokumentów w systemie IRK oraz wniesienie opłat rekrutacyjnych)
(do dnia 16.07.2024 - ostateczny termin opłaty rekrutacyjnej na rachunek Uczelni )

 

W dniu 17.07.2024 r. -  wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany;

 

Od 18.07.2023 r. - 24.07.2024 r. -  składanie dokumentów fizycznych w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) przez osoby zakwalifikowane;

 

W dniu 26.07.2024r. - ogłoszenie listy przyjętych na studia status: przyjęty, nieprzyjety, kandydat zrezygnował


Więcej informacji w zakładce: KANDYDACI 
 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
24.05.2024