Technologie Offshorowe

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Technologie Offshorowejest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty statków badawczych, sejsmicznych, przeznaczonych do prac podwodnych, poszukiwania i eksploatacji bogactw dna morskiego, obsługi platform gazowych i naftowych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Technologie Offshorowe są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych i operatorów DP (dynamicznego pozycjonowania) na statkach morskich oraz w szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym. Praca na jednostkach offshorowych należy do najlepiej płatnych w żegludze światowej.

Absolwentów studiów II stopnia kierunku Nawigacja cechuje:

  • dobre przygotowanie zawodowe,
  • nowoczesna wiedza techniczna,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność samokształcenia,
  • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
  • duża sprawność fizyczna i manualna,
  • odporność na stresy,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.