Eksploatacja Zbiornikowców

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji specjalistycznej floty zbiornikowców do przewozu różnego rodzaju ładunków płynnych takich jak ropa naftowa, produkty ropopochodne, chemikalia i skroplone gazy LPG i LNG. Absolwenci są odpowiednio przygotowani teoretycznie na poziomie zarządzania i praktycznie do podjęcia pracy w charakterze oficerów pokładowych. Po ukończeniu studiów posiadają wszystkie wymagane przez Konwencję STCW kursy specjalistyczne na poziomie zarządzania potrzebne w pracy na zbiornikowcach odpowiedniego typu.