Logistyka w Sektorze Offshore

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi zaplecza logistycznego w sektorze offshore.
Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, spedycją i logistyką ładunków nienormatywnych, geologią i geodezyjnymi pomiarami morskimi oraz pracami głębokowodnymi. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem przedsiębiorstwami wspierającymi przemysł offshore, jak również w organizacjach zajmujących się logistycznym zabezpieczeniem operacji offshore z uwzględnieniem specyfiki transportu lądowego, śródlądowego i morskiego.