Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim oraz tworzenia i eksploatacji systemów bezpieczeństwa w transporcie. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z bezpieczeństwem transportu, w tym bezpieczeństwem ruchu statków, ratownictwem, a także inżynierią ruchu morskiego. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów pokładowych, w jednostkach związanych z administracją morską, w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką morską, służbach ratowniczych, jednostkach samorządowych, sztabach kryzysowych oraz organizacjach realizujących szeroko rozumiane zadania związane z bezpieczeństwem.