Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX