Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II