Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statków morskich oraz administrowania polską strefą ekonomiczną. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy z nawigacji morskiej oraz nabycie wiedzy z zakresu prawa w gospodarce morskiej. Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich oraz w administracji morskiej. Studia przygotowują magistrów inżynierów nawigatorów w zakresie eksploatacji statku w nowoczesnym transporcie morskim oraz systemów bezpieczeństwa żeglugi.