Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statków morskich, a także przygotowania, planowania i realizacji prac hydrograficznych. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy z nawigacji morskiej oraz nabycie wiedzy z zakresu projektowania oznakowania nawigacyjnego i realizacji prac hydrograficznych. Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy na statkach morskich oraz w instytucjach i firmach związanych z gospodarką morską w obszarze hydrografii morskiej. Wydział dysponuje najnowocześniejszą bazą laboratoryjną i symulatorową, zaś jego absolwenci są w pełni przygotowani do objęcia stanowisk oficerskich w dziale pokładowym na najnowszych statkach światowej floty.