Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX
II