Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX
II

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z bezpieczeństwem i inżynierią ruchu śródlądowego, zarządzaniem istniejącą infrastrukturą transportu śródlądowego i jej rozbudową. Absolwencisą dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem infrastrukturą śródlądową, w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem śródlądowym, w jednostkach samorządowych, w sztabach kryzysowych.