Żegluga Arktyczna

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Specjalność jest dedykowana dla osób, które inspirują się nawigacją w trudnych warunkach lodowej Arktyki. Celem studiów jest przedstawienie zasadności i możliwości operowania statków na obszarach przejść północnych. Studia kompleksowo omawiają możliwości technologiczne i ekonomiczne eksploatowania powyższych obszarów geograficznych jak i ukazują problematykę shippingu dróg alternatywnych.