Kontakt

Uniwersytet Morski w Gdyni

Katedra Eksploatacji Statku
Gmach Wydziału Nawigacyjnego
Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia
pokój: N-131

tel. +48585586-158
e-mail: kesatwn.umg.edu.pl
www: http://kes.wn.umg.edu.pl

Kierownik: dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG
Zastępca kierownika: dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Hejmlich
Sekretariat: mgr Anna Dudziak

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

M. Pacholski
03.12.2021