O Katedrze

 

Katedra Transportu i Logistyki (wcześniej Katedra Systemów Transportowych)  rozpoczęła swą działalność w 1998 roku. Jako jednostka badawczo-dydaktyczna Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, scala i koordynuje funkcjonowanie specjalności na kierunku Transport

Współpracując z wieloma instytucjami, Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych i logistycznych oraz międzynarodowej polityki transportowej. 

Szczególnym obszarem zainteresowania KTiL jest problematyka związana z funkcjonowaniem morskich systemów transportowych i logistycznych, a w tym z budową, eksploatacją, zarządzaniem i rozwojem systemów portowych w ich rozlicznych relacjach przestrzennych, technicznych, ekonomicznych, prawno-administracyjnych i społecznych z otoczeniem tak krajowym, jak i międzynarodowym.

W procesie dydaktycznym i badawczym Katedra Transportu i Logistyki współpracuje m.in. z: Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Szczecińskim, Akademią Morską w Szczecinie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Urzędami Morskimi w Gdyni, i Szczecinie, Zarządami Portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, Urzędem Miasta Gdynia, Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

M.Nowakowski
17.01.2022