O Zakładzie

 Zakład Geodezji o Oceanografii prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: Geodezji i kartografii oraz Oceanografii.


W zakresie Geodezji i Kartografii głównymi obszarami działalności naukowej prowadzonej przez Katedrę są: 

  • Geodezja satelitarna – optymalizacja wykorzystania sieciowych metod pomiarowych GNSS czasu rzeczywistego oraz ocena charakterystyk eksploatacyjnych systemów GPS/Glonass/Beidou/Galileo (dokładność, dostępność, niezawodność, ciągłość i wiarygodność). Satelitarne metody badania pola siły ciężkości Ziemi i jego zmian oraz określenie zmian poziomu wód i oceanów.
  • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - rola podstawowych sieci geodezyjnych w kontekście definiowania krajowych układów odniesienia oraz wpływ niebieskiego systemu odniesienia na technologie pomiarów geodezyjnych. Badanie pola siły ciężkości Ziemi i jego wykorzystanie w konstruowaniu wysokościowego układu odniesienia.
  • Systemy Informacji Geograficznej  – analizowanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywania rozkładu przestrzennego zjawisk geograficznych oraz optymalna wizualizacja danych przestrzennych.
  • Systemy informacji rzecznej RIS – tworzenie systemów elektronicznych map nawigacyjnych z przeznaczeniem dla żeglugi profesjonalnej i amatorskiej.
  • Geodezja inżynieryjna (kolejowa) – projektowanie, inwentaryzacja oraz diagnostyka odkształceń układów linii kolejowych i tramwajowych.
  • Hydrografia – pomiary batymetryczne wodnych akwenów śródlądowych (jezior, rzek, zbiorników wodnych).

W zakresie Oceanografii katedra prowadzi badania poświęcone współoddziaływaniu atmosfery i oceanu oraz zachodzącym współcześnie zmianom klimatycznym. Trzem akwenom poświęca się szczególną uwagę:

  • Arktyce, w związku z występującymi tam zmianami hydro-klimatycznymi, których przebieg sugeruje, że akweny te staną się niebawem bardzo ważnymi szlakami żeglugowymi; 
  • zmiennością i zmianami warunków pogodowych i klimatycznych na obszarze Atlantyku, w tym w rejonie Antarktydy;
  • zmiennością i zmianami warunków pogodowych i hydro-klimatycznych na Bałtyku.

W prowadzonych analizach zmian uwzględnia się ich wpływ na żeglugę, a w przypadku Bałtyku również na eksploatację portów. Inne badania skupiają się na problematyce lodów morskich, ich zmienności i metodach prognozowania sezonowej sytuacji lodowej z dużym wyprzedzeniem czasowym. Specjal-nością Katedry jest długoterminowe prognozowanie warunków termicznych i cyrkulacyjnych zimy i wiosny w rejonie Bałtyku, uwzględniające również sytuację lodową. Równie istotnym obszarem są badania dotyczące problematyki zjawisk hydro-meteorologicznych szczególnie niebezpiecznych dla żeglugi, takich jak cyklonów tropikalnych, "cyklonopodobnych" niżów polarnych (Polar Lows), ekstremalnych sztormów, obladzania statków, gór lodowych, etc. i prowadzenia statku w rejonach lub warunkach ich występowania.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
01.12.2021