Opiekunowie

LISTA OPIEKUNÓW NAUKOWYCH I TEMATYKA ICH BADAŃ

DYSCYPLINA GEODEZJA I KARTOGRAFIA

prof. dr hab. inż. Jerzy B. Rogowski

- wyznaczenie wysokości dna morskiego w obowiązującym układzie odniesienia


prof. dr hab. inż. Cezary Specht

- Nawigacja i geodezja satelitarna
- hydrografia
- teoria nawigacji


prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

- morskie zastosowania technologii GIS (Geographic Information System)
- automatyzacja i modelowanie procesów nawigacyjnych
- wyznaczanie granic morskich
- problemy kartografii morskiej (elektroniczne mapy nawigacyjne)
- kompleksowe badania i analizy nawigacyjne, w tym wypadków morskich 


dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG

- automatyzacja procesów nawigacyjnych
- modelowanie procesów nawigacyjnych
- implementacja analitycznych metod geodezyjnych w nawigacji morskiej
- projektowanie terestrycznych systemów nawigacyjnych


dr hab. inż. kpt. ż.w. Włodzimierz Filipowicz, prof. UMG

- komputerowe wspomaganie decyzji
- matematyczna Teoria Ewidencji i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych
- matematyczna Teoria Ewidencji i jej wykorzystanie w analizie błędów pomiarów
- implementacja Matematycznej Teorii Ewidencji w nawigacji morskiej
- systemy baz danych (teoria i praktyka)
- technologie Informacyjne
- sieci komputerowe
- otoczenie programowe Systemów Informacji Przestrzennej


dr hab. inż. Jacek Januszewski, prof. UMG

- kryteria doboru globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego dla wybranego
  użytkownika
- kryteria doboru odbiornika globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego
- identyfikacja czynników wpływających na dokładność pozycji użytkownika
  określonej za pomocą nawigacyjnego systemu satelitarnego
- analiza porównawcza parametrów techniczno-eksploatacyjnych odbiorników,
  modułów i chipsetów nawigacyjnych systemów satelitarnych


dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. UMG

- automatyzacja procesów nawigacyjnych
- implementacja analitycznych metod geodezyjnych w nawigacji morskiej


dr hab. inż. Tadeusz Stupak

- systemy kontroli ruchu statków
- elementy e-navigation
- systemy bezpieczeństwa morskiegoDYSCYPLINA TRANSPORT

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew Burciu

- środki transportu śródlądowego
- ratownictwo morskie i śródlądowe
- modelowanie bezpieczeństwa na wodach ograniczonych
- bezpieczeństwo manewrowe statku w zakresie małych prędkości
- innowacyjne rozwiązania technologiczne dla środków transportu wodnego
  w zakresie właściwości oporowo-napędowych i manewrowych


prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki

- Bezpieczeństwo i niezawodność złożonych systemów i procesów transportu
  morskiego, portowego i lądowego
- Bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktur krytycznych transportu morskiego,
  portowego i lądowego
- Bezpieczeństwo i niezawodność sieci infrastruktur krytycznych transportu
  morskiego, portowego i lądowego
 


prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

- badania w zakresie inżynierii ruchu morskiego
- telematyka transportu morskiego
- infrastruktura transportu morskiego i śródlądowego
- projektowanie i organizacja ruchu morskiego


dr hab. inż.Teresa Abramowicz-Gerigk, prof. UMG

- środki transportu śródlądowego
- modelowanie bezpieczeństwa na wodach ograniczonych
- bezpieczeństwo manewrowe statku w zakresie małych prędkości
- innowacyjne rozwiązania technologiczne dla środków transportu wodnego
  w zakresie właściwości oporowo-napędowych i manewrowych
- modelowanie ruchu statku


dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. UMG

- automatyzacja procesów nawigacyjnych
- parametry zbliżenia w nawigacji morskiej


dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. UMG

- Opracowanie metod oceny bezpieczeństwa transportu morskiego na akwenach
  otwartych
- Opracowanie metod szacowania ryzyka wypadku dla morskich systemów
  transportowych
- Optymalizacja trasy statku w warunkach lodowych
- Wyznaczanie bezpiecznego obszaru manewrowego dla statku w sytuacji kolizyjnej


dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG

- rozwój inteligentnych systemów nadzoru i kontroli ruchu statków
- bezpieczeństwo żeglugi na akwenach ograniczonych
- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w szkoleniu marynarzy
- zastosowanie technik symulacyjnych w badaniach morskich


dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG

- analiza dokładnościowa i niezawodnościowa wyposażenia nawigacyjnego
- modelowanie systemów bezpieczeństwa morskiego i statkowych systemów
  bezpieczeństwa
- badania modelowe zintegrowanych systemów nawigacyjnych


 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

K.Czaplewski
14.09.2017