Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego

 

W laboratorium astronawigacji znajduje się aparatura planetarium – ZKP4. Jest to symulator sfery niebieskiej, produkcji Zeiss z Jeny. Na ekranie, którym jest kopuła o średnicy 8 m (pojemność sali 30 miejsc) można przedstawić obraz połowy nieba, widocznego z dowolnego miejsca na Ziemi.

 

 

 

ZKP4 wyposażony jest w projektory (rzutniki ledowe):

  • kół wielkich: równika, ekliptyki i południka lokalnego,

  • kół małych: almukantaratu i równoleżnika deklinacyjnego,

  • połówek kół wielkich: godzinnego i wierzchołkowego,

  • koła precesyjnego

z naniesionymi skalami współrzędnych sferycznych. Taki zestaw rzutników umożliwia przedstawianie zależności kątowych układów: horyzontalnego (UH) i obu równikowych (URI oraz URII) w funkcji czasu i położenia obserwatora. Ruch nieba: prosty i wsteczny z dowolną prędkością ułatwia zrozumienie podstaw astronawigacji. Sfera niebieska ze współrzędnymi sferycznymi i projekcją obrazów ciał niebieskich (Słońca, Księżyca , 4 planet i kilku tysięcy gwiazd) widzianych tak jak w rzeczywistości, a nie „z zewnątrz” tak jak jest we wszystkich podręcznikach to główne przeznaczenie ZKP4 do nauki astronawigacji.

Wyrobienie i poprawienie wyobraźni przestrzennej jest bardzo ważne w zawodzie nawigatora.

Studenci z koła naukowego i pracownicy UMG wykorzystują aparaturę laboratorium także jako Planetarium do pokazów podstaw astronomii.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
04.02.2021