Pracownicy

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński

email: m.jurdzinskiatwn.umg.edu.pl
pokój N-205, telefon 058 55 86 126
konsultacje: wtorek - 16:00 - 18:00
 

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

email: a.weintritatwn.umg.edu.pl
pokój N-304, telefon 058 55 86 135
konsultacje: poniedziałek - 15:00 - 16:00
 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. UMG

email: k.czaplewskiatwn.am.gdynia.pl
pokój N-205,  telefon 058 55 86 126
konsultacje: wtorek 14:30-15:30, środa - 14:30 - 15:30
 

dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG

email: t.neumannatwn.umg.edu.pl
pokój N-20,telefon 058 55 86 187
konsultacje: poniedziałek -  (N-108)
 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Tadeusz Pastusiak, prof. UMG

email: t.pastusiakatwn.umg.edu.pl
pokój N-19,  telefon 058 55 86 148
konsultacje:  środa - 18:00 - 20:00
 

dr hab inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof UMG

email: g.rutkowskiatwn.umg.edu.pl
pokój N-302, telefon 058 55 86 128
konsultacje: wtorek - 17:00 - 19:00 (N-302)
 

dr hab. inż. of. Tadeusz Stupak, prof. UMG

email: t.stupakatwn.umg.edu.pl
pokój N-310, telefon 058 55 86 127
konsultacje:  piątek -
 

dr hab. inż. Joanna Szłapczyńska, prof. UMG

email: j.szlapczynskaatwn.umg.edu.pl
pokój F-214,  telefon 058 55 86 570
konsultacje: wtorek 10:-11:00, czwartek 10:00-11:00
 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Ryszard Wawruch, prof. UMG

email: r.wawruchatwn.umg.edu.pl
pokój N-305, N-211A,  telefon 058 55 86 136; 058 55 86 112
konsultacje: czwartek 16:00 - 18:00 (N-211A)
 

Adiunkci

dr inż. kpt. ż.w. Jarosław Cydejko

email: j.cydejkoatwn.umg.edu.pl
pokój N-310,  telefon 058 55 86 127
konsultacje: poniedziałek - 17:00 - 19:00
 

dr inż. Przemysław Dziula

email: p.dziulaatwn.umg.edu.pl
pokój N-204,  telefon 058 55 86 115
konsultacje:  środa - 16:00 - 18:00 (N-113)
 

dr inż. Piotr Kopacz

email: p.kopaczatwn.umg.edu.pl
pokój N-204, telefon 058 55 86 115
konsultacje:  środa - 14:00 - 16:00 (N-204/N-306)
 

dr inż. Mirosław Łącki

email: m.lackiatwn.umg.edu.pl
pokój F-210,  telefon 058 55 86 601
konsultacje:  wtorek -  13:00-14:00 (F-210),  czwartek -  15:00-16:00 (N-202)
 
 

dr inż. Krzysztof Wróbel

email: k.wrobelatwn.umg.edu.pl
pokój N-204; telefon 058 55 86 115
konsultacje: środa - 18:00 - 20:00
 

Starsi wykładowcy

mgr inż. kpt. ż.w. Marek Czapczyk

email: m.czapczykatwn.umg.edu.pl
pokój N-302,  telefon 058 55 86 128
konsultacje: środa - 19:00 - 22:00  (II r TM - MS Teams)
 

dr inż. Jerzy Demczuk

email: j.demczukatwn.umg.edu.pl
pokój N-205, telefon 058 55 86 128
konsultacje:  czwartek - 15:15 - 17:15 (N-114A)
 

mgr inż. Piotr Kabziński

email: p.kabzinskiatwn.umg.edu.pl
pokój N-204, telefon 058 55 86 115
konsultacje: poniedziałek - 15:00-17:00 (N-204)
 

dr inż.   Andrzej Niewiak

email: a.niewiakatwn.umg.edu.pl
pokój N-205, telefon 058 55 86 126
konsultacje: wtorek - 15:00 - 17:00
 

mgr  Marek Szczepański

email: m.szczepanskiatwn.umg.edu.pl
pokój Planetarium, telefon 058 55 86 113
konsultacje:  wtorek - 17:00 - 18:00 (P-102), środa - 17:00 - 18:00 (P-102)
 

Asystenci

mgr inż.  Rafał Cichocki

email: r.cichockiatwn.umg.edu.pl
pokój N-20,  telefon 058 55 86 187
konsultacje: piątek - 08:00 - 10:00 (po uprzednim ustaleniu z prowadzącym)
 

mgr inż. Kamil Formela

email: k.formelaatwn.umg.edu.pl
pokój N-302,  telefon 058 55 86 128
konsultacje:  środa - 13:00-15:00
 

mgr inż. Anna Gackowska

email: pgckatwp.pl
pokój N-302, telefon 058 55 86 128
 

mgr inż. Mateusz Gil

email: m.gilatwn.umg.edu.pl
pokój N-20,  telefon 058 55 86 186
konsultacje:  środa - 18:00 - 20:00
 

mgr inż. Jakub Janiak

email: j.janiakatwn.umg.edu.pl
pokój F-210, telefon 058 55 86 601
konsultacje: poniedziałek - 7:30-8:30, czwartek - 17:30-18:30 (F210)
 

mgr inż. Agnieszka Kerbrat

email: a.kerbratatwn.umg.edu.pl
pokój N-305,  telefon 058 55 86 112
konsultacje: czwartek - 08:00 - 10:00
 

mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski

email: p.kolakowskiatwn.umg.edu.pl
pokój N-305,  telefon 058 55 86 112
konsultacje:  wtorek - 14:30 - 16:30
 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr  Andrzej Bomba

email: a.bombaatwn.umg.edu.pl
pokój N-303, telefon 058 55 86 170
 

inż. Piotr Kowalewski

email: p.kowalewskiatwn.umg.edu.pl
pokój N-317, telefon 058 55 86 155
 

Dorota Rajmańska

email: d.rajmanskaatwn.umg.edu.pl
pokój N-211A, telefon 058 55 86 136
 

mgr inż. Joanna Rogowska

email: j.rogowskaatwn.umg.edu.pl
pokój N-210, telefon 058 55 86 153

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
10.11.2021