Praktyka Morska

Informacje wymagane w sprawozdaniu z praktyki eksploatacyjnej:

 1. Dane i parametry statku: nazwa, numer IMO, bandera, pojemność brutto, data budowy, typ statku i rodzaj żeglugi- Międzynarodowe Świadectwo Pomiarowe (ang. International Tonnage Certificate)
   
 2. Kserokopia tabeli wyposażenia nawigacyjnego w załączniku do Certyfikatu Bezpieczeństwa lub spis tego wyposażenia. Informacja o posiadanym ewentualnie przez statek Certyfikacie Zwolnienia (ang. Exemption Certificate) lub Rozwiązania Równoważnego (ang. Equivalent Certificate).
   
 3. Informacja o okresie zaokrętowania, stanowisku (kadet/marynarz), trasach rejsów i przewożonych ładunkach oraz obowiązkach na statku wraz z podaniem ich podziału godzinowego.
   
 4. Zaświadczenie podpisane przez kapitana potwierdzające praktyczną umiejętność wykorzystania przez Studenta  znajdujących się na statku urządzeń radarowych do celów antykolizyjnych i nawigacyjnych.
   
 5. Informacja dotycząca statkowych planów: głównego, awaryjnego oraz pozostałych instalacji i systemów związanych z typem jednostki.
   
 6. Informacje dotyczące stateczności, krzywych hydrostatycznych, kalibracji zbiorników i pomieszczeń ładunkowych, poradników mocowania i zabezpieczania ładunków, sposobu planowania i prowadzenia operacji przeładunkowych.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
07.01.2021