Stypendia WN

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ W celu podpisania decyzji stypendialnychW terminie 15 – 20.04.2024DzieńdataGodzinaponiedziałek15.0411:05...
11.04.2024
Wydziałowa Komisja Stypendialnazgodnie z Regulaminem Świadczeń studentów UMGogłasza ranking na podstawie...
18.03.2024
WKS informuje, że osoby, którym zostało wystawione wezwanie w celu uzupełnienia braków mogą je donieść w poniższych terminach:18.03 poniedziałek 11...
16.03.2024
HARMONOGRAM PRACY WKS* W semestrze letnim 2023/2024 Nowe wnioski oraz wnioski o przedłużenie stypendium wg wcześniej zamieszczonej instrukcji...
24.02.2024
WNIOSKI O ŚWIADCZENIANA SEMESTR LETNI !!! UWAGA !!!!!! ULEGA ZMIANIE TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW !!! Student chcący złożyć nowy wniosek lub...
08.02.2024
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W STYCZNIU8.01 poniedziałek12 – 1315.01 poniedziałek10 – 1123.01 wtorek11 - 1229.01 poniedziałek11 – 12...
08.01.2024
Wydziałowa Komisja Stypendialnazgodnie z Regulaminem Świadczeń studentów UMGogłasza ranking na podstawie...
25.11.2023
INFORMACJE TYLKO ! DLA STUDENTÓW I ROKU(studia stacjonarne/niestacjonarne, I i II STOPIEŃ)WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZEZ SYSTEM USOS: https://usosweb....
05.10.2023
POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNIStudent może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:stypendium...
29.09.2023

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
15.03.2017